Jornada sobre la DUM

| Tema: Logística, Mercaderies, Mobilitat sostenible

Experiències europees amb la distribució urbana de mercaderies (DUM)

Vista general de la sala d'actes amb la intervenció d'un ponent

Dimarts 11 de juny va tenir lloc a la seu de l’AMB la jornada Radiografia general de la DUM a Europa. Perspectiva de les ciutats i metròpolis, en què es van compartir les experiències de Bolonya, Estocolm, Barcelona i l’AMB en la distribució urbana de mercaderies, sota una visió general d’Europa aportada des de la xarxa POLIS. Amb l’assistència de més de 40 persones, és la primera de les diferents activitats que es faran en el marc de la Taula Metropolitana de la DUM, constituïda el passat mes de març pel Consell de Mobilitat de l’AMB.

En el conjunt d’Europa, són nombroses les polítiques i actuacions que es fan –tant des del sector públic com del privat– per fer més eficient i sostenible aquesta mobilitat associada a l’aprovisionament de mercaderies, però també de serveis, que totes les ciutats i la ciutadania requereixen.

En la jornada es va parlar de planificació específica per aquesta mobilitat (amb els plans de logística urbana sostenible, que encara no són rellevants en l’àmbit metropolità barceloní, però sí que estan més estesos en d’altres metròpolis i ciutats europees, com a Bolonya i Estocolm), de restriccions per als vehicles que fan aquesta activitat a través de zones de baixes emissions o zones de trànsit limitat (com el cas dels Països Baixos, Bolonya i Estocolm) i de com proliferen instal·lacions de recollida de paqueteria adquirida en línia amb armariets específics, ja siguin d’iniciativa privada com, en alguns casos, pública.

També es van presentar projectes interessants sobre centres de consolidació urbana de mercaderies o de ciclologística, i els models de negoci associats, així com sobre la gestió de l’aparcament en la via pública associada a les zones de càrrega i descàrrega per a aquesta activitat. L’ambientalització de les flotes que fan aquesta distribució, la logística nocturna o la innovació en l’operativa –amb participació en projectes que permeten testar prèviament diferents solucions– són qüestions que també es van compartir.

Una qüestió que van destacar les persones convidades va ser la importància de més col·laboració públicoprivada i diàleg entre tots els actors que intervenen en la cadena logística i de distribució a les ciutats i metròpolis.

 

Taula Metropolitana de la DUM, amb gairebé 80 entitats i 100 persones

A banda d'ajuntaments metropolitans, grups polítics metropolitans i altres administracions com la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, entre els principals organismes o entitats que integren la Taula es troben la DGT, la Fundació ICIL, la Fundació RACC, l’Institut Cerdà, l'ATM, Barcelona Serveis Municipals (BSM), la Cambra de Comerç de Barcelona i l'Institut Metròpoli.

D'altres agents participants són, entre d'altres, ADISCAT, AEMES Smart, AECOC, AEM, Pimec, Transcalit, Transprime, l’Associació General d’Autònoms-Pimes Transportistes de Catalunya (AGTC), el Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme, el Gremi del Motor, Barcelona-Catalunya Centre Logístic, Eurecat, Barcelona Oberta o el Clúster Catalonia Logistics. També hi participa el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

A més, s'han sumat a la Taula de l'AMB algunes empreses i operadors del sector, com ara Bonpreu, Geever, Saba, Logista parcel, Nacex i Som Ecologística. 

Els objectius principals de la Taula són: 

  1. Establir un marc estable de diàleg i participació tècnica sobre la distribució urbana de mercaderies en l’àmbit metropolità en què es representin tots els actors involucrats. 
  2. Identificar línies de treball prioritàries i necessàries per abordar des d’una mirada metropolitana i donar resposta als reptes plantejats i les necessitats detectades per tots els actors involucrats.
  3. Suport en la definició del nou Pla metropolità de mobilitat urbana (2025-2030).
  4. Debatre, analitzar i suggerir propostes concretes de treball en una escala metropolitana, d’acord amb les línies de treball plantejades.

Enllaços relacionats