Incentius per a vehicles de baixes emissions

Tornar

| Tema: Mobilitat sostenible

L'AMB proposa unificar els incentius per al vehicle elèctric i avança cap al cotxe compartit

Vehicle elèctric


Els vehicles elèctrics privats podran estacionar de manera gratuïta a les zones d'estacionament regulat, un cop aprovades les ordenances dels municipis metropolitans.

Així ho ha proposat l'AMB amb l'aprovació, el passat mes de juliol, d'un model metropolità d'ordenances municipals per promoure l'ús dels vehicles elèctrics i dels vehicles de baixes emissions als 36 municipis del territori que gestiona. Hi destaquen els incentius fiscals, amb la bonificació dels impostos sobre vehicles i  d'activitats econòmiques, i les tarifes bonificades a les zones d'estacionament regulat.

No és, però, l'única acció per fomentar la mobilitat sostenible. També s'han aprovat les bases inicials per a la creació d'un servei de cotxe compartit, amb un lloguer per hores o per dies.

D'entrada, s'elaborarà un model d'ordenances municipals que permeti regular els serveis de car-sharing en l'esfera local, ja que les zones d'estacionament són competència municipal. Posteriorment, es crearà una senyalització metropolitana comuna que les identifiqui. Finalment, es durà a terme un concurs públic per atorgar la concessió administrativa de les places reservades per al servei de cotxe compartit a una de les empreses especialitzades a oferir aquest tipus de servei.

"Aquestes iniciatives, que cal liderar des d'un punt de vista supramunicipal, suposen un gran pas per seguir avançant en l'establiment d'una veritable mobilitat sostenible, amb l'objectiu de reduir notablement la contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de l'aire i la vida de tots els ciutadans", ha exposat Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB.

On

  • Marker

    Seu de l'AMB 08040, Barcelona