El senyal metropolità de ZBE a tot l'Estat

Tornar

| Tema: ZBE

Les ZBE metropolitanes s'han convertit en el model de referència per a tot Espanya


La Direcció General de Trànsit (DGT) ha publicat una instrucció sobre zones de baixes emissions i altres regulacions d'accés als vehicles en àrea urbana, en la qual crea el mateix senyal vertical de ZBE que ja fa uns anys que l'AMB utilitza per identificar la ZBE Rondes de Barcelona, primer, i altres ZBE metropolitanes en marxa, després, com ara la de Sant Cugat del Vallès.

L'ús del senyal metropolità posa en valor l'estratègia d'implementació d'aquestes àrees de baixes emissions a la metròpolis de Barcelona, que s'ha convertit, ara, en el model de referència per implementar a tot l'Estat espanyol.

Amb aquesta instrucció, que també insta els municipis a comunicar la posada en marxa de ZBE a la mateixa DGT per incorporar-les a la plataforma DGT 3.0, la DGT té la voluntat de facilitar l'aplicació de la Llei de canvi climàtic impulsada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, que va entrar en vigor el passat 22 de maig. La norma disposa que els municipis de més de 50.000 habitants (així com els de més de 20.000 amb incompliments en matèria de qualitat de l'aire) i els territoris insulars, han d'establir zones de baixes emissions abans del 2023.

Les ZBE contribueixen tant a la millora de la qualitat de l'aire i la salut dels ciutadans com a la mitigació del canvi climàtic i la contaminació acústica, i suposen un estímul per a l'eficiència energètica del transport, ja que en promouen l'electrificació.

ZBE metropolitanes

Més de 220 ciutats europees ja tenen zones de baixes emissions per lluitar contra la contaminació atmosfèrica i apostar per la sostenibilitat i la salut. L'AMB, després de desplegar la ZBE Rondes BCN, la més gran i ambiciosa del sud d'Europa, continua avançant en el desplegament de noves zones de baixes emissions a la metròpolis, com preveuen el PMMU 2019-2024 i l'Acord per a una nova mobilitat metropolitana després de la covid-19.

En aquesta línia, el model metropolità de zones de baixes emissions segueix avançant amb una senyalització comuna, un model de càmeres únic, les mateixes exempcions, una centraleta d'informació, ubicada a AMB Informació i el registre únic.

Prova: $provaURL