Distintiu de qualitat ambiental a l'AMB

Tornar

| Tema: Mobilitat sostenible

La Generalitat de Catalunya ha atorgat aquest distintiu a les deu empreses operadores del servei de bus

La Generalitat de Catalunya ha reconegut amb el distintiu de Qualitat Ambiental més de 700 vehicles de les deu empreses que configuren la flota de gestió indirecta de l'AMB, en la categoria de flotes de vehicles i subcategoria de transport col·lectiu.

Aquest distintiu promou l'ecoeficiència i l'estalvi energètic en la planificació, projecció i gestió de la mobilitat de persones i mercaderies, especialment en entorns urbans.

Els principals requisits per obtenir el distintiu es basen en la gestió de la flota, la conducció eficient, el tipus i estat dels vehicles i altres accions de compromís ambiental.

Per minimitzar l'impacte ambiental de les flotes, el distintiu fomenta la recopilació de dades per a fer-ne l'avaluació i el seguiment, de manera que esdevé una eina en la presa de decisions per a una gestió més correcta i millor.

Entre els beneficis del Distintiu de garantia de qualitat ambiental hi ha el fet de posicionar les empreses de cara a futures exigències ambientals europees i el de permetre conèixer els consums dels vehicles de la flota i, per tant, de disposar de la informació necessària per decidir les mesures que es podran prioritzar a partir del moment de la seva obtenció.