Comitè d'experts del PMMU

Tornar

| Tema: Mobilitat i transport

Es tracta d'un grup d'experts que dona suport al nou pla de mobilitat urbana


El 24 d'abril, l'AMB ha constituït el Comitè d'Experts del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU). Es tracta d'un grup d'experts, format per 19 professionals externs a l'AMB, que donarà suport als equips tècnics de l'administració metropolitana per pilotar i elaborar el nou PMMU, que es redactarà aquest any 2018 i que definirà les línies estratègiques de la mobilitat metropolitana dels propers anys.

Concretament, la funció d'aquest comitè serà la de donar assessorament i assistència especialitzada a l'AMB. Està format per un ampli ventall de perfils professionals, entre els quals es troben enginyers, metges, geògrafs, economistes i arquitectes, entre d'altres. Entre els àmbits de competència d'aquests 19 membres, hi ha, bàsicament, el transport públic, la mobilitat sostenible, la qualitat de l'aire, el transport de mercaderies i l'espai públic i el territori.

L'acte de constitució ha estat presidit per Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport de l'AMB, i el director de Mobilitat i Transport de l'AMB, Joan Maria Bigas.

Aquest Comitè d'experts del PMMU complementa i recolza, de manera paral·lela, el procés participatiu del PMMU que està fent l'AMB, i que compta amb la col·laboració de diferents grups de treball formats en el nucli del Consell de la Mobilitat

Galeria d'imatges

Enllaços relacionats

On

  • Marker

    Seu de l'AMB

Prova: $provaURL