Avaluació de la contaminació

Tornar

| Tema: Contaminació

Trobada metropolitana per avaluar les mesures contra la contaminació atmosfèrica


L'AMB s'ha reunit amb els ajuntaments metropolitans per avaluar les mesures implementades fins ara del "Programa metropolità de lluita contra la contaminació atmosfèrica" aprovat el gener del 2017 i que és una resposta coordinada per millorar la qualitat de l'aire de la metròpolis. Un any i mig després de la seva aprovació, la majoria de les mesures han entrat en funcionament i ara es poden començar a veure i analitzar els primers resultats. "Analitzem les mancances i possibles millores per facilitar els esforços conjunts", han exposat des de l'AMB.

Aquest intercanvi d'informacions i experiències vol generar una resposta coordinada dels ajuntaments metropolitans i l'AMB, a la petició de la Generalitat de Catalunya d'avaluació dels compromisos assolits el passat 6 de març en el marc de la Cimera sobre la Qualitat de l'Aire. La reunió ha servit per constatar l'elevat grau de compliment per part de l'AMB i dels ajuntaments metropolitans.

Mobilitat, indústria i obres

Per una banda, la Direcció de Serveis Ambientals ha recordat als assistents les diferents mesures activades en l'àmbit de la indústria i les obres, i ha exposat els bons exemples d'alguns ajuntaments durant l'episodi de contaminació per pols sahariana de finals d'abril. Una d'aquestes ha estat el cas de l'Hospitalet de Llobregat, que ha creat la figura del "responsable mediambiental" i que crearà un llibre blanc per reduir la contaminació ambiental generada per les obres, entre altres iniciatives que han encetat.

Sobre les emissions de la indústria, s'ha destacat i reconegut el valor del Pla d'acció genèric de les indústries per als episodis d'alta contaminació, amb actuacions per reduir emissions a cada sector industrial. En l'àmbit de les obres, s'ha recordat l'elaboració de la guia de bones pràctiques i s'ha elaborat i establert una ordenança marc per als ajuntaments, perquè es puguin aplicar mesures a les obres privades. 

Recursos sobre la qualitat de l'aire

En l'àmbit de mobilitat i transport públic, s'ha recordat la creació de la ZBE Rondes de Barcelona i l'èxit de la targeta verda metropolitana. També s'ha recordat l'esforç que està fent l'AMB per ambientalitzar la flota d'autobusos i d'impuls de la bicicleta. També s'ha anunciat des de l'AMB la voluntat de coordinar la distribució urbana de mercaderies a escala metropolitana i la propera creació de zones de baixes emissions locals.

Eines de mobilitat sostenible

Nova eina: previsió de qualitat de l'aire

L'AMB també ha presentat en aquesta trobada el Visor Qualitat Aire AMB, que recull les 23 estacions metropolitanes de la de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Qualitat de l'Aire (XVPQA) de la Generalitat, i on es destaquen tres contaminants: diòxid de nitrogen (NO2), partícules (PM10) i ozó (O3). L'eina permet veure les previsions dels dos propers dies, i cercar informació sobre la contaminació dels cinc dies anteriors. També ofereix un índex de qualitat de l'aire metropolità. 

Visor de la qualitat de l'aire

Publicacions relacionades

On

  • Marker

    Seu AMB