AMB Exprés i AMB Metrobús

Tornar

| Tema: Autobusos

Nova xarxa de transport metropolità amb 21 noves línies i 25 punts d'intercanvi


L'AMB va presentar la nova xarxa de bus metropolità d'altes prestacions, que es vertebrarà amb dos nous serveis d'autobusos: el servei de bus metropolità exprés, AMB Exprés, i el servei AMB Metrobús. La xarxa estarà formada per 21 línies, 7 línies AMB Exprés i 14 línies AMB Metrobús, i tindrà 25 punts d'intercanvi distribuïts pel territori metropolità.

El servei AMB Exprés farà recorreguts més directes i amb poques parades, amb l'objectiu d'augmentar la velocitat comercial i arribar més ràpid al punt de destinació. En total, l'AMB posarà en funcionament 7 línies d'AMB Exprés.

Pel que fa al servei AMB Metrobús, aquest es basarà en línies metropolitanes d'alta freqüència, amb un interval de pas inferior als 10 minuts, i per tant similars als del metro. Aquesta xarxa recorrerà els principals corredors metropolitans, que actualment ja suporten un volum molt elevat de viatgers en transport públic, fet que causa sovint problemes de congestió, puntualitat i pèrdua de qualitat. És per això que algunes d'aquestes línies, a més, disposaran d'autobusos articulats que ofereixen un 30% més de capacitat. En total, es preveu posar en funcionament un total de 14 línies de Metrobús: 4 a l'àrea del Baix Llobregat i 10 a l'àrea del Besòs.

Aquesta nova xarxa, que complementarà la xarxa convencional actual, pot tenir una demanda anual estimada de prop de 42 milions d'usuaris, un cop la xarxa estigui totalment desplegada.

230 autobusos i reducció de les emissions per millorar la qualitat de l'aire

Per desplegar la nova xarxa de bus metropolità d'altes prestacions i atendre les necessitats de demanda dels dos nous serveis, l'AMB disposarà d'una flota de 230 vehicles, dels quals el 25% seran articulats. Una part d'aquests vehicles procediran de l'actual flota de l'AMB i la resta, prop d'un centenar, seran vehicles nous. Aquests darrers seran de baixes emissions: híbrids o elèctrics.

Des de l'AMB s'ha calculat que, si tots els nous usuaris estimats d'aquesta nova xarxa fessin els mateixos desplaçaments i itineraris amb el seu vehicle privat, es generarien un total de 10.500 tones de CO2, 1,1 tones de PM10 i 33,1 tones de NOx.

Prova: $provaURL