Salut i medi

Els contaminants tenen un efecte directe o indirecte en la salut de les persones i en el medi ambient.

Fonendoscopi
La contaminació atmosfèrica afecta la salut de tota la població, si bé no de la mateixa manera. Els infants, la gent gran i les persones amb problemes de salut —com asma, malalties del cor o dels pulmons— en pateixen més els efectes que la resta. Molts estudis científics demostren una relació directa entre la pol·lució i la salut.

L'aire contaminat provoca càncer, afecta el sistema immunològic, contribueix a l'aparició d'asma, té clars efectes en malalties cardiorespiratòries, alenteix el desenvolupament del cervell dels infants i redueix l'esperança de vida.

En el territori metropolità causa 3.500 morts prematures i 1.800 ingressos hospitalaris per causes cardiorespiratòries a l'any a més d'altres efectes.

Una reducció dels nivells de contaminació a la conurbació de Barcelona fins als llindars recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) evitaria, cada any, 659 morts prematures a la ciutat i incrementaria l'esperança de vida de la ciutadania en 52 dies.