Contaminació atmosfèrica

El Consell de Municipis Metropolitans per a la Lluita contra la Contaminació Atmosfèrica és un organisme, liderat per l'AMB, que té l'objectiu d'elaborar una estratègia conjunta per millorar la qualitat de l'aire de l'àrea metropolitana de Barcelona.