Sistema d'indicadors ambientals dels parcs metropolitans

Sistema d'indicadors ambientals dels parcs metropolitans
Eix estratègic:
Territori, medi ambient i biodiversitat
Data de publicació:
Autor:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
Col·laboradors:
Direcció de Serveis d'Espai Públic (AMB) i Barcelona Regional

Sistema d'indicadors ambientals dels parcs metropolitans

Descarregar

Descripció

Aquest estudi descriu un sistema d'indicadors de sostenibilitat per a la millora de la gestió dels parcs amb el mínim cost ambiental i econòmic i amb beneficis directes a la població en el si d'una infraestructura verda metropolitana.