Serveis ecosistèmics de la infraestructura verda metropolitana

Serveis ecosistèmics de la infraestructura verda
Eix estratègic:
Territori, medi ambient i biodiversitat
Data de publicació:
Autor:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
Col·laboradors:
Barcelona Regional i CREAF

Serveis ecosistèmics de la infraestructura verda. Primera diagnosi

Descarregar

Descripció

L'estudi ha quantificat i cartografiat diversos serveis ecosistèmics de la infraestructura verda tals com: l'estoc de carboni, l'escolament superficial, l'estimació de l'evapotranspiració real, la densitat de la superfície foliar o bé l'accessibilitat a la infraestructura verda.