Criteris ambientals per al disseny de parcs urbans

Portada Criteris ambientals parcs
Eix estratègic:
Territori, medi ambient i biodiversitat
Data de publicació:
Autor:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
Col·laboradors:
Direcció de Serveis d'Espai Públic (AMB) i Barcelona Regional

ABSTRACT - Criteris ambientals per al disseny de parcs urbans

Descarregar

GUIA - Criteris ambientals per al disseny de parcs urbans

Descarregar

Descripció

L'aplicació de criteris socials, arquitectònics, paisatgístics i de jardineria en el disseny dels parcs urbans té una llarga experiència, però l'aplicació de criteris ambientals en el disseny dels espais verds és més recent.

Aquesta guia representa la condensació del coneixement de l'AMB i de Barcelona Regional en aquesta matèria. La guia és producte d'un procés de discussió multidisciplinari i, paral·lelament, d'una recerca bibliogràfica i de projectes, amb l'objectiu de millorar el disseny ambiental dels parcs, tant pel que fa als serveis ambientals com a la sostenibilitat en termes d'utilització de recursos.

L'objectiu del document és arribar a ser un instrument pràctic per als tècnics que s'enfronten al procés de disseny d'un parc, de manera que disposin dels criteris i recursos necessaris per ambientalitzar els seus projectes.

Visor