Avaluació i zonificació del potencial geotèrmic metropolità

Documents PSAMB 2014-2020
Eix estratègic:
Mitjans de producció i consum
Data de publicació:
Autor:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
Col·laboradors:
Grup d'Hidrologia Subterrània IDAE (CSIC) - UPC - Barcelona Regional

Avaluació i zonificació del potencial geotèrmic de l'àrea metropolitana de Barcelona

Descarregar

Descripció

Aquest estudi s'aprofundeix en definir la capacitat de l'energia geotèrmica de l'àrea metropolitana de Barcelona , és a dir, el potencial tèrmic i hidràulic del terreny i dels aqüífers, per tal d'ampliar el seu camp d'aplicacions. Així, determina els possibles aprofitaments tèrmics del subsòl, creant una cartografia que defineixi i zonifiqui els diferents potencials geotèrmics i les seves limitacions. A més, s'estudien els impactes generats per aquesta explotació sobre els aqüífers de l'àrea metropolitana, presentat en forma de mapes.

Visor

Avaluació i zonificació del potencial geotèrmic metropolità