Avaluació de l'impacte lumínic a zones protegides

Avaluació de l'impacte ambiental lumínic de l'enllumenat a zones protegides metropolitanes
Eix estratègic:
Salut ambiental
Data de publicació:
Autor:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
Col·laboradors:
Barcelona Regional i UPC

Avaluació de l'impacte ambiental lumínic de l'enllumenat a zones protegides de l'àrea metropolitana de Barcelona

Descarregar

Descripció

El present treball té com objectiu principal conèixer l'estat de l'afectació i possibles repercussions de la contaminació lumínica en les zones protegides i sensibles de l'àrea metropolitana de Barcelona