Anàlisi dels teixits urbans metropolitans des de l'òptica energètica

Anàlisi dels teixits urbans des de l'òptica energètica
Eix estratègic:
Energia i canvi climàtic
Data de publicació:
Autor:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
Col·laboradors:
Barcelona Regional

Anàlisi dels teixits urbans de l'àrea metropolitana de Barcelona des de l'òptica energètica

Descarregar

Annexos

Descarregar

Descripció

S'han cartografiat, correlacionat i agregat per municipis 12 indicadors fortament relacionats amb l'energia, per a tots els edificis del territori metropolità.