XMRC

Baner
Què és?

La xarxa metropolitana de refugis climàtics (XMRC) agrupa els equipaments municipals, com ara biblioteques, centres cívics, escoles, i els espais públics, com ara grans parcs, que poden proporcionar condicions de confort tèrmic durant el període estival i en episodis de temperatures extremes. Serveix per facilitar a la ciutadania, i en especial a la població més vulnerable a la calor extrema, espais adequats per recuperar-se de l'estrès tèrmic que provoquen les altes temperatures sobre el cos humà.

La XMRC és una agrupació voluntària, sense personalitat jurídica pròpia, formada per l’AMB i tots aquells ens locals del seu àmbit territorial que són titulars d’un espai que ha estat considerat refugi climàtic (RC) i que s’hi adhereixin mitjançant el Protocol establert. 

La finalitat de la XMRC és esdevenir un espai d’intercanvi i d’aprenentatge compartit que promogui i consolidi el treball tant de l’AMB com dels ens locals, oferint el servei de refugi climàtic als ciutadans.

 

 • Funció dels refugis climàtics

  Un refugi climàtic (RC) és un espai interior o exterior accessible que, durant els episodis climàtics extrems, proporciona confort tèrmic, descans i seguretat a la població. No són equipaments únicament destinats a aquesta finalitat, ja que compatibilitzen els seus usos i funcions habituals juntament amb el servei de refugi climàtic durant els episodis de temperatures extremes.

  Els refugis climàtics no necessàriament han d'estar climatitzats, però sí que han de garantir una temperatura de confort. En els espais exteriors, aquesta temperatura es pot assolir mitjançant mètodes naturals, com punts d'aigua o una elevada presència de vegetació que ajuda a termoregular la temperatura, donant un ambient més fresc i reconfortant.

  L'àrea metropolitana de Barcelona és un territori clarament afectat per les conseqüències del canvi climàtic, igual que gran part dels països de la conca mediterrània. Aquests efectes són, per exemple, l'augment de la temperatura, la reducció de la pluja i l'increment de períodes de sequera, inundacions i temperatures extremes, que s'agreujaran en els pròxims anys de manera més o menys intensa en funció de les mesures que adoptem per reduir l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle.

  La calor excessiva i sostinguda tindrà efectes directes sobre la salut de les persones, ja que comportarà un augment de la mortalitat i la morbiditat de la població, en particular els grups més vulnerables com la gent gran, els nadons, les persones amb patologies cròniques o les que viuen en condicions socials més desfavorables. Aquest augment de la calor també tindrà incidència sobre la qualitat de l'espai públic dels entorns urbans i l'ús que se'n fa, així com un augment de la demanda de refrigeració en els habitatges per assolir unes condicions d'habitabilitat adequades.

  Els refugis climàtics, doncs, són una de les estratègies de què es disposa a la metròpolis de Barcelona per intentar pal·liar els efectes negatius que les onades de calor tenen sobre les persones.


Puja
A qui dona servei?

La XMRC agrupa espais que poden atendre la població? en general, però que prioritzen les persones vulnerables a les temperatures extremes com la gent gran, els nadons, els malalts crònics, etc. 

La XMRC constitueix una acció d’adaptació correctiva al canvi climàtic que atén especialment als grups socials més vulnerables climàticament, pal·liant la intensificació de les desigualtats que aquests grups pateixen, contribuint així a la justícia climàtica. 

El canvi climàtic intensifica les desigualtats provocant un augment de l’exposició dels col·lectius desafavorits als efectes adversos del canvi climàtic; un augment de la seva sensibilitat als danys causats i una disminució de la seva capacitat per afrontar i recuperar-se dels danys patits.

Índex de vulnerabilitat climàtica


Puja
Com identificar-lo?

Els refugis climàtics disposen d'un rètol identificatiu:

Refugi exterior (amb fons verd)
 

Identificador que incorpora el text Refugi climàtic

Refugi interior (amb fons blau)

Identificador que incorpora el text Refugi climàtic

 

 


Puja
Condicions d'ús

Els refugis climàtics són espais cap a on dirigir-seal llarg de l’estiu per gaudir del confort tèrmic, l’accessibilitat, la seguretat i la comoditat que presten els refugis climàtics a les persones. 

No obstant, no disposen de personal sanitari específic. No és per a persones que requereixen atenció mèdica, que s’han de dirigir al centre de salut pertinent.
 


Puja
Protocol d'adhesió

El protocol d’adhesió a la XMRC és l’instrument de referència que regula les relacions entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i les entitats locals adherides, tot impulsant la consolidació i creixement de la xarxa. 

Consultar el protocol


Puja
Tallers presencials

El programa Compartim un Futur de l'AMB, en col·laboració amb el Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona, ofereix durant els mesos de juny i juliol tallers presencials adreçats a persones de més de 65 anys. 

Aquestes xerrades, que tenen lloc als refugis climàtics interiors, volen donar a conèixer els impactes del canvi climàtic sobre la salut humana i les principals recomanacions per suportar la calor.


Puja
Grup motor

L'any 2021 es va crear un grup de treball format per 7 municipis metropolitans amb l'objectiu d'impulsar la creació de la XMRC. Aquest grup motor va posar en servei els primers refugis climàtics l'estiu del mateix any. L'any 2022 els municipis de Sant Feliu de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet es van adherir a la iniciativa. Posteriorment, al 2023, ho van ver Sant Adrià de Besòs i Tiana, per tant ara ja són un total d’11 municipis que en formen part 

Actualment el grup motor està format pels següents municipis:

 • Badia del Vallès
 • Castelldefels
 • Cornellà de Llobregat
 • l'Hospitalet de Llobregat
 • Montcada i Reixac
 • Sant Adrià de Besòs
 • Santa Coloma de Gramenet
 • Sant Boi de Llobregat
 • Sant Feliu de Llobregat
 • Tiana
 • Viladecans

El protocol d’adhesió a la XMRC és l’instrument de referència que regula les relacions entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i les entitats locals adherides, tot impulsant la consolidació i creixement de la xarxa. 


Puja