Onades de calor

il·lustració
Què són?

Les onades de calor són augments bruscos i significatius de les temperatures, molt per sobre de les temperatures habituals i durant un període de temps perllongat.

En el cas del territori metropolita?, una onada de calor és el resultat d'una entrada de massa d'aire molt càlida provinent d'Àfrica que arriba després de travessar la península Ibèrica en situacions anticiclòniques. Aquestes masses d'aire es caracteritzen perquè són molt denses, amb aire sec, molt càlides i de moviment lent, i a més estan carregades de pols en suspensió. Així doncs, aquestes masses d'aire es desplacen feixugament i arrosseguen les característiques climàtiques de la regió d'origen, el cor del Sàhara, cap a latituds situades més cap al nord.

En els darrers anys hi ha hagut un increment rellevant de les temperatures en general, i en concret un augment significatiu de la freqüència d'onades de calor. En els últims 36 anys s'han comptabilitzat 10 onades de calor al territori metropolita?, és a dir, una freqüència d'una onada de calor cada 4 anys; però d'aquestes 10 onades, 7 s'han produït en els últims 16 anys, fet que comporta una freqüència de més d'una onada de calor cada 2 anys. 


Puja
Com afecten la salut?

Les onades de calor repercuteixen directament sobre el confort, però sobretot influeixen en l'estat de salut de la població.

La calor excessiva i sostinguda pot produir efectes negatius en la salut de les persones, com descompensació de les malalties cròniques, deshidratació o esgotament, que al seu torn poden fer augmentar els ingressos hospitalaris. A més, s'ha demostrat que les onades de calor també tenen incidència en l'increment de la mortalitat.

Tots aquests efectes sobre la salut són immediats o acostumen a ocórrer pocs dies després de l'onada de calor.

En menor mesura també s'han de tenir en compte els cops de calor: quan el cos detecta un excés de temperatura, aquest tendeix a perdre calor a través de la sudoració; en suar es perden aigua i sals minerals. Si no es reposen aquestes pèrdues, és quan es pot arribar a patir una deshidratació. 


Puja
Població més vulnerable

Cal tenir en compte que aquests efectes els pot patir tothom, però s'accentuen en certs grups de persones més vulnerables, com la gent gran, els nadons, els malalts crònics i/o amb malalties respiratòries, la gent amb sobrepès, etc.

L'augment de la mortalitat afecta especialment alguns sectors de la població com la gent gran (+65 anys), els infants (0-5 anys) i les persones que tenen patologies cròniques.


Puja
Recomanacions

Contra la calor extrema:

  • Protegiu-vos del sol i de la calor. Eviteu el sol directe o utilitzeu barret.
  • Refresqueu-vos sovint i vestiu-vos amb roba lleugera.
  • Beveu la quantitat d'aigua que us recomanin els professionals sanitaris.
  • Abaixeu les persianes i tanqueu les finestres durant el dia, i ventileu la casa de nit.
  • Eviteu sortir al migdia, quan fa més calor, sobretot de 12 a 17 hores.

Més informació


Puja
Altres experiències arreu del món

Altres indrets del món, i en 25 municipis metropolitans, en començar a patir de forma inequívoca l'increment de les temperatures associades a l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle, han elaborat plans locals d'adaptació al canvi climàtic. En molts d'aquests plans s'incorpora el concepte de refugi climàtic com un espai on la població pot trobar condicions de confort tèrmic en episodis de temperatures extremes. 

En aquest llistat trobareu exemples de refugis climàtics arreu del món:

Califòrnia
Chicago
París
Blacktown City Council (Austràlia)


Puja