Sistemes urbans de recollida

Recollida
Sistema actual
L'AMB aplica el sistema de separació de residus. Aquest sistema facilita en gran mesura que els residus es puguin tractar correctament. Hi ha diversos models de separació segons el volum i la quantitat de residus. Cada ajuntament decideix quin utilitza en funció de les seves necessitats. Tanmateix, en tots els casos la col·laboració dels ciutadans és vital.
 • Fraccions bàsiques
  La recollida selectiva està pensada per als residus que es generen de manera més habitual. El primer objectiu de la recollida selectiva és separar i recuperar la màxima quantitat de materials, i el segon, disminuir tant com es pugui el volum de residus que s'han de sotmetre a tractaments finalistes.

  A banda d'aquests objectius quantitatius, és evident que una millor recollida en origen facilita la recuperació dels materials i redueix l'impacte ambiental de determinats residus que poden ser contaminants, tòxics i/o perillosos.

  Existeixen dos sistemes de recollida segregada: el de cinc fraccions i el de quatre fraccions:
  • Cinc fraccions. El model de recollida de cinc fraccions és el sistema utilitzat en la majoria de municipis del territori metropolità. Aquest model separa els residus en vidre, paper i cartró, envasos lleugers, matèria orgànica i resta.
  • Quatre fraccions. Alguns municipis, però, apliquen el model de quatre fraccions o de residu mínim que separa la brossa en orgànica i inorgànica.
  L'AMB col·labora amb els municipis per millorar la recollida selectiva i també promou campanyes de sensibilització entre la població, ja que la implicació dels ciutadans en aquest sistema és fonamental.

  Com separar correctament: "Residu, on vas?"
  Tipus de residus (Agència de Residus de Catalunya)
 • Voluminosos
  Les plantes de tractament de voluminosos són instal·lacions on se separen els residus que, com que tenen unes grans dimensions, no es poden recollir segons el sistema de recollida segregada habitual. Es tracta, principalment, de mobles vells i altres materials derivats de fusta i de residus d'aparells elèctrics i electrònics de gran volum.

  La recollida selectiva de voluminosos té nombrosos beneficis. Per una banda, fa disminuir el nombre de trastos abandonats a la via pública i, per altra banda, permet valoritzar els components d'aquests residus i ajuda a reduir els residus municipals que reben un tractament finalista.

  Cadascun dels municipis metropolitans té un servei propi de recollida de voluminosos en funció de les seves necessitats. Normalment es basa en un horari de recollida establert o es pot concertar trucant a l'ajuntament del municipi corresponent. 

  Servei de recollida de voluminosos per municipis

  Badalona El Prat de Llobregat Sant Boi de Llobregat
  Badia del Vallès Esplugues de Llobregat Sant Climent de Llobregat
  Barberà del Vallès Gavà Sant Cugat del Vallès
  Barcelona L'Hospitalet de Llobregat Sant Feliu de Llobregat
  Begues La Palma de Cervelló Sant Joan Despí
  Castellbisbal Molins de Rei Sant Just Desvern
  Castelldefels Montcada i Reixac Sant Vicenç dels Horts
  Cerdanyola del Vallès Montgat Santa Coloma de Cervelló
  Cervelló Pallejà Santa Coloma de Gramenet
  Corbera de Llobregat Ripollet Tiana
  Cornellà de Llobregat Sant Adrià de Besòs Torrelles de Llobregat
  El Papiol Sant Andreu de la Barca Viladecans
 • Deixalleries
  Les deixalleries són centres que reben i emmagatzemen de manera selectiva tot tipus de residus municipals i productes perquè puguin tornar a ser utilitzats, ja sigui a través de reparacions o mitjançant un procés de reciclatge que permeti recuperar i reutilitzar els materials que els componen.

  Aquests centres poden recollir residus especials (pintures, bateries, piles, olis, radiografies...), voluminosos (mobles, electrodomèstics...), vegetals, runes i altres fraccions que es poden aprofitar.

  Les deixalleries estan obertes en un horari determinat i disposen de personal que informa els usuaris sobre la gestió correcta dels materials aportats. El servei és gratuït per als particulars, sempre que no hi portin més de 500 kg diaris de residus.

  A l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha deixalleries fixes, deixalleries mòbils i minideixalleries o punts verds de barri amb l'objectiu d'apropar aquest servei a tota la ciutadania. A més, fer servir les deixalleries de manera quotidiana ens permetrà tenir una bonificació en la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR).

  Deixalleries metropolitanes: serveis i residus admesos
 • HORECA
  HORECA fa referència al sector de l'hostaleria i la restauració.

  Com separar correctament

Puja
Evolució del sistema
La separació en origen permet reciclar més materials i de més bona qualitat que la separació mecànica dels residus un cop s'han barrejat. Per tant, per garantir el reciclatge de qualitat, més enllà de fer una bona separació un cop recollides les diverses fraccions, cal aconseguir que aquestes fraccions hagin estat ben separades ja des les llars i els establiments.

Per assolir aquest objectiu el Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals (PREMET25) disposa d'un seguit de línies d'actuació per reciclar més i amb més qualitat.
 • Línia 1. Impuls de sistemes que facilitin la recollida selectiva de la matèria orgànica amb qualitat
  La fraccio? orga?nica dels residus municipals e?s la principal fraccio? generada i representa gairebe? el 40 % del total de residus municipals que es generen. Fins a un 60 % d'aquesta fraccio? es produeix a les llars, mentre que el 40 % restant prove? del sector comercial, especialment de la restauracio? i el comerc? de productes alimentaris. Per millorar la recollida d'aquesta fracció, tant en quantitat (recollir més) com en qualitat (millor), es proposen actuacions com ara l'extensió de la recollida porta a porta domèstica o un servei de recollida comercial individualitzat. Sistemes, ambdós, que a més permeten aplicar bonificacions als usuaris.
 • Línia 2. Impuls de sistemes que millorin la recollida selectiva de les principals fraccions inorgàniques
  Paral·lelament als sistemes de bonificacio? de la recollida de la fraccio? orga?nica, es despleguen tambe? sistemes que incentivin la participacio? en la recollida selectiva de les fraccions inorga?niques. En aquest sentit, es desincentiva l'ús del contenidor de la resta mitjanc?ant l'acce?s amb targeta identificativa i/o limitant-ne l'obertura a uns dies determinats. D'aquesta manera, l'esforç es concentra a separar millor en origen, descartant cada cop més l'ús del contenidor gris.
 • Línia 3. Disseny d'un sistema de recollida i seguiment que permeti bonificar en funció dels resultats
  L'ús d'instruments econòmics incentivadors de la recollida selectiva és una de les assignatures pendents. Per això s'estableix que l'any 2025 els municipis de l'àrea metropolitana hauran d'haver incorporat un sistema de bonificació o pagament per ús del servei de recollida. També s'establirà un marc de col·laboració entre l'AMB i els municipis per tal de poder modular també la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) a escala individual en funció del comportament de la recollida selectiva.
 • Línia 4. Millora de la recollida de les fraccions minoritàries
  Complementàriament a la millora de la recollida selectiva de les principals fraccions dels residus, cal millorar la recollida dels residus que no tenen contenidors específics. En aquestes fraccions s'inclouen mobles, piles, olis, aparells elèctrics i electrònics (AEE) i, especialment, el tèxtil, per als quals caldrà treballar en l'optimització dels canals de recollida.
 • Línia 5. Impulsar un marc normatiu que afavoreixi la prevenció de residus i la recollida selectiva
  Amb l'aprovació d'una ordenança metropolitana sobre prevenció i recollida de residus es pretén millorar el marc normatiu que regula actualment la gestió i promoure la recollida selectiva i la reutilització de residus, tot creant un marc homogeni i complet per a tots els municipis de l'àrea metropolitana.
 • Línia 6. Adaptar la xarxa de deixalleries a les necessitats de canvi de sistemes de recollida
  Cal una nova definició del concepte de deixalleries que permeti adaptar-les als nous reptes i objectius definits per la política metropolitana de gestió de residus. D'una banda, cal fomentar l'aportació a les deixalleries dels residus per als quals no hi ha una recollida específica i, de l'altra, cal que les deixalleries esdevinguin centres d'impuls de noves activitats, com ara la reparació i la reutilització de determinats productes.

Puja