Triatge Montcada i Reixac

La planta de triatge de Montcada i Reixac és una planta de selecció d'envasos, integrada a l'ecoparc 2, que dóna servei als municipis metropolitans.

Municipi: Montcada i Reixac

Capacitat: 35.000 t/any

Localització: Av. Torre Mateu (Polígon Industrial Can Salvatella) s/n Montcada i Reixac

Què fa?

Les plantes de triatge separen i embalen els envasos procedents del contenidor groc de recollida selectiva, a fi d'enviar cada material al reciclador corresponent.

Malgrat que els envasos lleugers arriben separats de la resta de residus municipals, cal fer-hi un triatge perquè aquesta fracció inclou una gran diversitat de materials que només es poden reciclar en separar-los.

A la instal·lació es recuperen metalls (ferralla i alumini), brics i plàstics de diferents tipus, com ara polietilè d'alta densitat, PEAD, film o polietilè de baixa densitat, PEBD, polietilè tereftalat, PET, i una barreja de plàstics com el polipropilè, PP, clorur de polivinil, PVC, i poliestirè expandit, EPS, entre altres.

Un cop separats, els materials reciclables es premsen en bales per tal de facilitar-ne l'emmagatzematge i el transport cap a les empreses recicladores i centres autoritzats que designi Ecoembes.

Què tracta?

La planta de triatge de Montcada i Reixac tracta la fracció d'envasos i residus d'envasos lleugers. És a dir, els residus que els ciutadans llencen al contenidor groc.

A més, reciclar els envasos evita que se'ls hagi de donar un tractament finalista (deposició controlada o incineració). Això vol dir que el reciclatge també minimitza la necessitat de destinar espais al territori per ubicar-hi abocadors.

Localització
Com anar-hi?
Transports al voltant de...