Xarxa d'aigua regenerada

El sistema de reutilització produeix aigua regenerada que s'utilitza per a usos diferents dels relacionats amb l'aigua de consum humà, com ara el reg, la neteja urbana, els usos industrials i ambientals i la injecció d'aigua a l'aqüífer.

Municipi:

Imatge de l'equipament

Dades de reutilització d'aigua

L'aigua regenerada és una alternativa de gran interès per incrementar la disponibilitat d'aigua en territoris amb recursos hídrics limitats, com és el cas de l'àrea metropolitana.

L'AMB disposa de 4 estacions de regeneració d'aigua que permeten reservar l'aigua potabilitzada per a usos que requereixin una qualitat més elevada.

Dades de reutilització d'aigua a l'Àrea Metropolitana de Barcelona
 

  Reutilitzats 2011 Reutilitzats 2012 Depurada 2012 Reutilitzada vs depurada (2012)
ERA m3 m3 m3 %
Gavà-Viladecans 2.566.751 3.493.420 14.135.845 24,7
Montcada i Reixac 1.000.000 1.000.000 17.174.046 05,8
Sant Feliu de Llobregat 116.814 184.080 16.826.276 01,1
El Prat de Llobregat 1.516.676 354.892 92.748.401 00,4
TOTAL 5.200.241 5.032.392 140.884.568 03,6