Estudi sobre la vulnerabilitat de l'abastament energètic envers al canvi climàtic a l'àrea metropolitana de Barcelona

Estudi sobre la vulnerabilitat de l'abastament energètic envers al canvi climàtic a l'àrea metropolitana de Barcelona
Tema:
Sostenibilitat
Tipus:
Informatiu
Edició:
Estudis
Suports:
Electrònic

Estudi sobre la vulnerabilitat de l'abastament energètic envers al canvi climàtic a l'àrea metropolitana de Barcelona

Descarregar
Sinopsi

L'objecte del document és estudiar l'efecte del canvi climàtic enfront el subministrament energètic i les infraestructures de l'àrea metropolitana de Barcelona, per tal de preveure les possibles vulnerabilitats que d'aquest se'n generen i plantejar línies d'actuació per tal d'evitar o minimitzar el seu impacte.

Autor:
Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
Editorial:
AMB
Lloc i data:
Barcelona 2015
Idiomes disponibles:
Català