Mitigació del canvi climàtic

| Tema: Canvi climàtic

L'AMB renova el compromís per a la reducció de les emissions de CO2

Programa d'acords voluntaris

L'AMB ha renovat, per onzè any consecutiu, l'adhesió al Programa d'acords voluntaris de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya per a la reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH). Aquesta adhesió forma part de l'Estratègia de gestió del carboni de l'AMB i ratifica el compromís de la institució per a la mitigació del canvi climàtic.

L'acord voluntari, de reconegut prestigi a escala nacional i internacional, és un compromís que es fonamenta en quatre principis bàsics: compromís, voluntarietat, rigor i transparència.

Amb aquest compromís, el 2021 l'AMB ha assolit una reducció acumulada del 80 % de les emissions de GEH a les oficines de la seva seu institucional respecte de l'any base, el 2011. No obstant això, tot i la reducció del 33 % que es va donar entre el 2019 i el 2020 com a conseqüència de l'efecte de la pandèmia de la covid-19, l'any 2021 les emissions han repuntat un 78 % respecte del 2020.

Documents relacionats
Prova: $provaURL