Llançament del projecte WaysTUP!

| Tema: Tractament de residus

L'AMB participa en aquest projecte europeu sobre innovació en valorització de residus

Del 2 al 3 d'octubre va tenir lloc a València la primera trobada del Consorci del projecte WaysTUP! (Value chains for disruptive transformation of urban biowaste into biobased products in the city context), un projecte europeu del programa Horizon 2020 sobre sistemes integrats d'innovació en valorització de residus urbans (H2020-SFS-2018-1).

El projecte té un pressupost total de 11.952.090 € (el 80 % cofinançat per la UE) i 3 anys i mig de durada. El seu principal objectiu és demostrar l'establiment de noves cadenes de valor per als residus orgànics municipals que permetin la producció de bioproductes d'alt valor afegit.

La Direcció de Serveis de Prevenció i Gestió de Residus de l'AMB hi participarà subministrant el residu d'entrada d'una de les 7 plantes pilot que es construiran en diferents ciutats europees. La planta pilot situada a València tractarà part dels residus cel·lulòsics metropolitans mitjançant un procés simultani de saponificació i fermentació després de la hidròlisi àcida, amb l'objectiu d'obtenir bioetanol i biodissolvents.

Reduir el tractament mecanobiològic als ecoparcs

El pressupost adjudicat a l'AMB per a aquest projecte ha estat de 257.705,00 €. La participació en el projecte WaysTUP! permetrà reduir el rebuig produït a les instal·lacions de tractament mecanobiològic (ecoparcs) de l'AMB valoritzant la fracció procedent del tèxtil sanitari. D'aquesta manera es contribuirà a l'economia circular del territori metropolità.

La trobada de València va comptar amb la participació de les 27 entitats beneficiàries del projecte, que pertanyen a 9 estats membres: Àustria, Bèlgica, Espanya, Finlàndia, Gran Bretanya, Grècia, Itàlia, República Txeca i Sèrbia. 

Programes o projectes relacionats
 • Value waste
  Zona d'actuació:
  Europa
  Tema:
  Cicle dels residus
  Estat:
  $languageUtil.get($locale, $estat.text)
On
Marker
València