Final de curs del PMES

| Tema: Sostenibilitat

Augmenta un 42% la participació en les activitats de la temporada 2014-2015

A la temporada 2014-2015 del Programa metropolità d'educació per a la sostenibilitat (PMES) hi han participat un total de 38.475 persones, tant de l'àmbit d'escolars com d'adults, cosa que significa un augment d'un 42% respecte del curs 2013-2014.

Les activitats amb més participants han estat les relacionades amb recursos i residus (13.071), seguides per les activitats del cicle de l'aigua (9.973). Es tracta d'activitats molt consolidades en el PMES, ja que fa més de 20 anys que es realitzen activitats sobre aquestes temàtiques. Tot i així, cal destacar també l'eix temàtic de salut ambiental, amb 7.325 participants, donat que el taller a l'aula de salut ambiental i prevenció de la contaminació acústica té una gran acollida en els centres escolars. Les activitats s'han concentrat sobretot en el segon i tercer trimestre del curs.

Evolució del nombre de participants des del 2009


En referència al PMES d'escolars, els centres públics són el que més s'hi han implicat, amb una representació del 66,18% del total de participants.

En relació amb el PMES per a adults, destaca l'alta participació de públic familiar que pren part en activitats de les jugateques ambientals als parcs metropolitans o en esdeveniments més concrets, com ara el Planta't al Botànic.

Una altra dada rellevant de les propostes d'activitats del PMES és que els municipis metropolitans hi han participat de manera nombrosa i activa.