Biofertilitzants i adobs

| Tema: Residus

L'any 2024 es disposarà d'una nova instal·lació per convertir els residus orgànics en recursos

L'AMB va aprovar la licitació per a la redacció del projecte constructiu d'un Centre de Producció de Biofertilitzants i Adobs (CEBA). Aquesta nova planta de tractament de residus metropolitans partirà de la reconversió de l'actual planta de transferència de residus situada a Viladecans, per transformar-la en una instal·lació dedicada a recuperar els nutrients presents en la fracció orgànica dels residus (FORM).

Ubicat al Parc Agrari del Baix Llobregat, el CEBA permetrà satisfer les necessitats de fertilitzant i adob per als cultius d'aquest parc, que és el principal centre de producció alimentària de l'àrea metropolitana de Barcelona.

El CEBA serà una instal·lació bàsicament destinada a recuperar els nutrients de la FORM en forma de recursos útils (adobs, fertilitzants i aigua) per a l'agricultura. També farà operacions de transvasament de la fracció resta i neteja viària. La capacitat de tractament anual de FORM serà de 90.000 tones.

Impuls a l'economia local

Aquest projecte ajuda a fer realitat un dels principals objectius que cal assolir, dins de la capitalitat mundial de l'alimentació sostenible durant el 2021, l'impuls d'economies locals arrelades en l'alimentació sostenible. El centre contribuirà a la producció alimentària sostenible al Parc Agrari, i això facilitarà noves oportunitats per a la pagesia local, el sector de la restauració sostenible o el petit comerç.

La nova planta, pel seu nivell de recuperació de nutrients, serà una experiència pionera a tot Europa. L'AMB espera, després de la redacció i aprovació del projecte executiu, poder-ne iniciar la construcció a mitjans del 2022 i acabar-la a finals del 2023. La inversió total prevista per a aquesta nova instal·lació és de 53,5 milions d'euros.

Com apunta Eloi Badia, vicepresident d'Ecologia de l'AMB: "El projecte de la planta de bioresidus que avui comença a caminar és el paradigma del que volem que esdevingui la política de residus de l'AMB, emmarcada en el PREMET25: un esforç per convertir els residus en recursos, una aposta centrada en l'economia verda i circular, arrelada al territori i capaç d'impulsar sectors estratègics de futur, com el de l'alimentació sana, sostenible i de proximitat".

Documents relacionats
On
Marker
Viladecans