Registre de Sol·licitants d'habitatges amb Protecció Oficial

Tipus:
Anuncis IMPSOL
Categoria:
Altres
Data novetat:

Descripció

Per a poder participar en qualsevol procés d'adjudicació d'habitatges amb Protecció Oficial, és imprescindible estar inscrit en el "Registre de Sol·licitants d'habitatges amb Protecció Oficial"