H2 SALÓ CENTRAL - Sant Boi de Llobregat

Carrer Baldiri Net i Figueres 5-7
 • Tipus: Habitatges, aparcaments, locals i trasters
 • Estat: Executat/Construït
Lateral1.jpg

L’edifici està format per tres plantes: soterrani, planta baixa, entresòl, set plantes d'habitatges, badalot d’instal·lacions i coberta invertida accessible.

Es tracta d’un edifici plurifamiliar de 79 habitatges amb protecció oficial (46 règim general i 29 preu concertat), 2 locals comercials i 118 places
d’aparcament, on tots els habitatges tenen ventilació creuada i garanteixen unes bones condicions d’assoleiament.

Les plantes soterrani es destinen a l’aparcament de les vivendes i els locals comercials, 30 places de bicicleta i 10 trasters privats.

48 habitatges seran de 3 dormitoris, 30 de dos i 1 habitatge d'1 dormitori.

Oferta immobiliària H2 SALÓ CENTRAL - Sant Boi de Llobregat
Carrer Baldiri Net i Figueres 5-7
cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6709 codiOferta: SC-H2-PK-1-4 nom: Plaça d'aparcament 4 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12793 nom: Pàrquing 4 codi: SC-H2-PK-1-4 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6709 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 4

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 4
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-1-4
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6710 codiOferta: SC-H2-PK-1-8 nom: Plaça d'aparcament 8 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12794 nom: Pàrquing 8 codi: SC-H2-PK-1-8 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6710 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 8

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 8
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-1-8
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6711 codiOferta: SC-H2-PK-1-10 nom: Plaça d'aparcament 10 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12846 nom: Pàrquing 10 codi: SC-H2-PK-1-10 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6711 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 10

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 10
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-1-10
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6712 codiOferta: SC-H2-PK-1-12 nom: Plaça d'aparcament 12 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12781 nom: Pàrquing 12 codi: SC-H2-PK-1-12 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6712 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 12

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 12
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-1-12
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6714 codiOferta: SC-H2-PK-1-18 nom: Plaça d'aparcament 18 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12826 nom: Pàrquing 18 codi: SC-H2-PK-1-18 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6714 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 18

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 18
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-1-18
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6715 codiOferta: SC-H2-PK-1-20 nom: Plaça d'aparcament 20 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12795 nom: Pàrquing 20 codi: SC-H2-PK-1-20 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6715 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 20

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 20
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-1-20
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6716 codiOferta: SC-H2-PK-1-21 nom: Plaça d'aparcament 21 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12832 nom: Pàrquing 21 codi: SC-H2-PK-1-21 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6716 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 21

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 21
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-1-21
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6717 codiOferta: SC-H2-PK-1-24 nom: Plaça d'aparcament 24 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12842 nom: Pàrquing 24 codi: SC-H2-PK-1-24 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6717 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 24

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 24
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-1-24
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6718 codiOferta: SC-H2-PK-1-26 nom: Plaça d'aparcament 26 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12840 nom: Pàrquing 26 codi: SC-H2-PK-1-26 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6718 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 26

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 26
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-1-26
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6719 codiOferta: SC-H2-PK-1-28 nom: Plaça d'aparcament 28 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12797 nom: Pàrquing 28 codi: SC-H2-PK-1-28 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6719 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 28

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 28
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-1-28
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6720 codiOferta: SC-H2-PK-1-29 nom: Plaça d'aparcament 29 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12798 nom: Pàrquing 29 codi: SC-H2-PK-1-29 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6720 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 29

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 29
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-1-29
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6722 codiOferta: SC-H2-PK-1-31 nom: Plaça d'aparcament 31 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12800 nom: Pàrquing 31 codi: SC-H2-PK-1-31 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6722 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 31

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 31
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-1-31
cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6723 codiOferta: SC-H2-PK-1-33 nom: Plaça d'aparcament 33 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12843 nom: Pàrquing 33 codi: SC-H2-PK-1-33 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6723 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 33

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 33
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-1-33
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6724 codiOferta: SC-H2-PK-1-35 nom: Plaça d'aparcament 35 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12850 nom: Pàrquing 35 codi: SC-H2-PK-2-35 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6724 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 35

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 35
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-1-35
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6726 codiOferta: SC-H2-PK-1-39R nom: Plaça d'aparcament 39R preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 9000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12862 nom: Pàrquing 39R codi: SC-H2-PK-1-39R preu: 0.0 superficieUtil: 8.2 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Reduïda sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6726 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 39R

  Venda
  Preu venda:
  9.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 39R
  Superfície:
  8,2m2
  Plaça de pàrquing:
  Reduïda
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-1-39R
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6727 codiOferta: SC-H2-PK-2-41 nom: Plaça d'aparcament 41 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12859 nom: Pàrquing 41 codi: SC-H2-PK-2-41 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6727 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 41

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 41
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-2-41
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6728 codiOferta: SC-H2-PK-2-43 nom: Plaça d'aparcament 43 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12783 nom: Pàrquing 43 codi: SC-H2-PK-2-43 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6728 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 43

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 43
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-2-43
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6729 codiOferta: SC-H2-PK-2-47 nom: Plaça d'aparcament 47 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12784 nom: Pàrquing 47 codi: SC-H2-PK-2-47 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6729 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 47

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 47
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-2-47
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6730 codiOferta: SC-H2-PK-2-49 nom: Plaça d'aparcament 49 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12858 nom: Pàrquing 49 codi: SC-H2-PK-2-49 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6730 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 49

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 49
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-2-49
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6731 codiOferta: SC-H2-PK-2-51 nom: Plaça d'aparcament 51 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12780 nom: Pàrquing 51 codi: SC-H2-PK-2-51 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6731 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 51

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 51
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-2-51
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6732 codiOferta: SC-H2-PK-2-53 nom: Plaça d'aparcament 53 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12787 nom: Pàrquing 53 codi: SC-H2-PK-2-53 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6732 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 53

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 53
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-2-53
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6733 codiOferta: SC-H2-PK-2-57 nom: Plaça d'aparcament 57 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12806 nom: Pàrquing 57 codi: SC-H2-PK-2-57 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6733 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 57

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 57
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-2-57
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6734 codiOferta: SC-H2-PK-2-59 nom: Plaça d'aparcament 59 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12808 nom: Pàrquing 59 codi: SC-H2-PK-2-59 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6734 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 59

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 59
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-2-59
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6735 codiOferta: SC-H2-PK-2-60 nom: Plaça d'aparcament 60 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12837 nom: Pàrquing 60 codi: SC-H2-PK-2-60 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6735 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 60

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 60
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-2-60
cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6736 codiOferta: SC-H2-PK-2-67 nom: Plaça d'aparcament 67 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12811 nom: Pàrquing 67 codi: SC-H2-PK-2-67 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6736 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 67

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 67
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-2-67
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6737 codiOferta: SC-H2-PK-2-68 nom: Plaça d'aparcament 68 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12812 nom: Pàrquing 68 codi: SC-H2-PK-2-68 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6737 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 68

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 68
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-2-68
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6738 codiOferta: SC-H2-PK-2-69 nom: Plaça d'aparcament 69 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12813 nom: Pàrquing 69 codi: SC-H2-PK-2-69 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6738 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 69

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 69
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-2-69
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6739 codiOferta: SC-H2-PK-2-70 nom: Plaça d'aparcament 70 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12814 nom: Pàrquing 70 codi: SC-H2-PK-2-70 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6739 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 70

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 70
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-2-70
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6740 codiOferta: SC-H2-PK-2-78R nom: Plaça d'aparcament 78R preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 9000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12863 nom: Pàrquing 78R codi: SC-H2-PK-2-78R preu: 0.0 superficieUtil: 8.2 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Reduïda sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6740 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 78R

  Venda
  Preu venda:
  9.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 78R
  Superfície:
  8,2m2
  Plaça de pàrquing:
  Reduïda
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-2-78R
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6741 codiOferta: SC-H2-PK-3-99R nom: Plaça d'aparcament 9R preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 9000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12864 nom: Pàrquing 99R codi: SC-H2-PK-3-99R preu: 0.0 superficieUtil: 8.2 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Reduïda sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6741 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 9R

  Venda
  Preu venda:
  9.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 99R
  Superfície:
  8,2m2
  Plaça de pàrquing:
  Reduïda
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-3-99R
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6742 codiOferta: SC-H2-PK-3-101 nom: Plaça d'aparcament 101 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12770 nom: Pàrquing 101 codi: SC-H2-PK-3-101 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6742 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 101

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 101
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-3-101
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6743 codiOferta: SC-H2-PK-3-103 nom: Plaça d'aparcament 103 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12750 nom: Pàrquing 103 codi: SC-H2-PK-3-103 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6743 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 103

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 103
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-3-103
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6744 codiOferta: SC-H2-PK-3-107 nom: Plaça d'aparcament 107 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12820 nom: Pàrquing 107 codi: SC-H2-PK-3-107 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6744 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 107

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 107
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-3-107
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6745 codiOferta: SC-H2-PK-3-108 nom: Plaça d'aparcament 108 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12821 nom: Pàrquing 108 codi: SC-H2-PK-3-108 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6745 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 108

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 108
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-3-108
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6746 codiOferta: SC-H2-PK-3-109 nom: Plaça d'aparcament 109 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12822 nom: Pàrquing 109 codi: SC-H2-PK-3-109 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6746 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 109

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 109
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-3-109
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6747 codiOferta: SC-H2-PK-3-110 nom: Plaça d'aparcament 110 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12823 nom: Pàrquing 110 codi: SC-H2-PK-3-110 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6747 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 110

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 110
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-3-110
cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6748 codiOferta: SC-H2-PK-3-114 nom: Plaça d'aparcament 114 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12782 nom: Pàrquing 114 codi: SC-H2-PK-3-114 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6748 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 114

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 114
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-3-114
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6749 codiOferta: SC-H2-PK-3-116 nom: Plaça d'aparcament 116 preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 12000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12769 nom: Pàrquing 116 codi: SC-H2-PK-3-116 preu: 0.0 superficieUtil: 9.9 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Normal sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6749 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 116

  Venda
  Preu venda:
  12.000,00€
  Detall de la plaça de pàrquing: Pàrquing 116
  Superfície:
  9,9m2
  Plaça de pàrquing:
  Normal
  + Demanar informació Codi: SC-H2-PK-3-116
 • cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Oferta Object { serialVersionUID: -4860348618062389661 id: 6750 codiOferta: SC-H2-PK-3-118R nom: Plaça d'aparcament 118R preu: 0.0 estat: Pendent numeroUnitats: 1 promocioId: 152 tipusUnitatContingudes: Plaça de pàrquing esVenda: true esLloguerAmbCompra: false esLloguer: false preuVenda: 9000.0 preuLloguerAmbCompra: 0.0 preuLloguer: 0.0 imatges: null videos: null documentacio: null unitats: [cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Unitat Object { serialVersionUID: -7570580027160793919 id: 12865 nom: Pàrquing 118R codi: SC-H2-PK-3-118R preu: 0.0 superficieUtil: 8.2 numeroHabitacions: 0 numeroBanys: 0 habitatgeAdaptat: false tipusPlacaParking: Reduïda sostre: qualificacioUrbanistica: tipusParcella: Comercial tipus: Plaça de pàrquing promocioId: 152 ofertaId: 6750 edifici: cat.amb.rest.service.rest.habitatge.model.Edifici Object { serialVersionUID: -2342138058594702160 id: 171 nom: Edifici 1 promocioId: 152 } }] } - $oferta.getImatges()
 • Plaça d'aparcament 118R

  Venda
  Preu venda:
  9.000,00€