Habitant en confinament

| Tema: Habitatge

El 42,9 % de les llars metropolitanes pateixen per la situació econòmica poer la COVID-19

Carrer buit

Per al 42,9 % de les llars de l'àrea metropolitana de Barcelona, la crisi de la COVID-19 ha provocat un deteriorament de la seva situació econòmica durant el confinament. Per al 28,6 %, el deteriorament ha estat lleu, però per al 14,2 % ha estat important, segons les dades de l'enquesta ‘Habitant en confinament' que va portar a terme l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona entre el 6 de maig i el 7 de juny.

La crisi ha tingut més impacte a les llars que viuen de lloguer, que ja comptaven des d'abans de la COVID-19 amb uns ingressos inferiors a la mitjana. El 57,6 % d'aquestes llars han sofert un deteriorament de la seva situació econòmica (en el 30,4 % una mica, i en el 27,2 % molt), mentre que pel que fa a les llars propietàries que paguen una hipoteca, en el 44,9 % dels casos s'ha produït un deteriorament en l'economia domèstica (en el 32,5 % ha empitjorat una mica i en el 12,4 % molt). 

Gràfic Reducció o ajornament de pagament