Caracterització serveis ecosistèmics i valoració servei de provisió d'aliments

Tornar
Caracterització serveis ecosistèmics a l'àrea metropolitana de Barcelona
  • Eix estratègic: Territori, ecologia i biodiversitat
  • Data de publicació:
  • Autor: Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB
  • Col·laboradors: Barcelona Regional i ENT
  • Caracterització dels serveis ecosistèmics de l'àrea metropolitana de Barcelona i valoració del servei de provisió d'aliments

    Descarregar

Descripció

En aquest estudi s'han caracteritzat els serveis ecosistèmics dels espais naturals de l'AMB i se n'ha valorat econòmicament i monetàriament el servei de provisió d'aliments.

Prova: $provaURL