La gestió dels residus a l'àrea metropolitana de Barcelona

La gestió dels residus a l'àrea metropolitana de Barcelona

Itinerari de l'eix de recursos i residus per a formació especialitzada

Públic:
Especialitzat
Eix del PMES:
Recursos i residus
Descripció:
La finalitat d'aquest itinerari didàctic és donar a conèixer la gestió dels residus municipals a la regió metropolitana i posar en valor el consum responsable, el reciclatge i la recollida selectiva com a factors indissociables d'una societat sostenible. Es proposen 3 subitineraris centrats en 3 fraccions de residus diferents per què els participants puguin escollir la línia de tractament que els interessi més.
Continguts i objectius

 • Conceptes bàsics
  • Les 3 R
  • Gestió de residus municipals
  • Instal·lacions i processos de tractament
  • Consum responsable
 • Objectius
  • Analitzar i comparar el cicle de vida d'alguns productes d'ús quotidià.
  • Reflexionar sobre l'impacte ambiental i social de la producció i el consum d'alguns productes.
  • Adquirir criteris de consum responsable en les compres habituals i de responsabilitat individual en la presa de decisions.
  • Analitzar la diferència entre reciclar, reutilitzar i reduir i aprendre a practicar hàbits de prevenció de residus.
  • Identificar les plantes de tractament en relació al sistema de gestió metropolità de residus municipals.
  • Explicar les diferents línies de tractament, analitzar els productes resultants i la seva importància en relació a la valorització de productes.
  • Prendre consciència de la gran quantitat de residus que es generen a l'AMB i de la problemàtica que suposen.
  • Potenciar el coneixement del sistema de recollida selectiva.
  • Ubicar al territori metropolità el dipòsit controlat i contextualitzar-lo en relació al sistema metropolità de gestió de residus municipals.
Estructura de l'itinerari

L'itinerari consta de 3 activitats entre les quals es visiten dues instal·lacions i es realitza una activitat a l'aula. Tanmateix es posen a la vostra disposició una sèrie de dossiers, exercicis i recursos complementaris que us proveiran de la informació necessària per realizar-lo.

La gestió dels residus a l'àrea metropolitana de Barcelona

Pas a pas

A continuació us expliquem com realitzar l'itinerari pas a pas. Recordeu que per participar a les activitats cal reservar prèviament trucant al 93 238 93 51 o bé enviant un correu electrònic a reserves.compartim@amb.cat.


PAS 1: Primer de tot, descarregueu-vos l'activitat prèvia de l'eix de recursos i residus que correspongui al vostre nivell i realitzeu-la abans de participar a la primera activitat de l'itinerari.

Activitat prèvia: recursos i residus

PAS 2: Participeu a l'activitat "Residus: què hi ha després del contenidor?" per aproximar-vos a la temàtica dels residus des de la perspectiva de l'anàlisi del cicle de vida dels recursos i aprendre hàbits de consum responsables.

Residus: què hi ha després del contenidor?

PAS 3: Un cop realitzada l'activitat mireu el vídeo "Residus i energia" i escolliu el subitinerari que més us interessi.

Documents complementaris