Eines de càlcul

Les eines de càlcul medeixen el nivell d'emissions de CO2 i permeten fer balanç i dissenyar accions de reducció dels gasos d'efecte hivernacle (GEH) per tal d'adaptar-se al canvi climàtic i mitigar-lo.

Carboweb

Eina elaborada en col·laboració amb Cetaqua. Se centra en el càlcul de les emissions de CO2 del cicle integral de l'aigua, contemplant totes les etapes des de la captació, potabilització, transport i distribució, clavegueram i depuració.

Visor d'escenaris climàtics

Aquest visor serveix per cercar dades i projeccions climàtiques sobre temperatura i precipitació als municipis metropolitans. Aquest visor s'ha elaborat en el marc del Pla Clima i Energia 2030, i permet cercar i conèixer les principals projeccions climàtiques de temperatura, precipitació i altres índexs climàtics previstos per les properes dècades (dies càlids, dies tòrrids, nits tropicals, nits tòrrides, etc.).

Accedir al visor


Prova: $provaURL