Gestió de voluminosos

Tornar

Gavà

Imatge de la planta de voluminosos

La planta de gestió de voluminosos de Gavà recupera fusta i residus voluminosos procedents de deixalleries o serveis municipals de recollida.

Localització: Carretera Centres Emissors, km 1 Parc Agrari del Delta del Llobregat Gavà

Què fa

La planta de recuperació de fusta i voluminosos de Gavà tracta prop de 55.000 tones de residus l'any procedents de deixalleries o de serveis municipals de recollida de voluminosos que per les seves dimensions es recullen sense contenidors.

En funcionament des del 2004, és la primera planta d'aquest tipus construïda a Catalunya i dóna servei a tots els municipis metropolitans.

La planta de Gavà gestiona els dos principals tipus de voluminosos de manera diferent:
  • La fusta i els seus derivats es trituren i s'envien a fàbriques per fer taulells d'aglomerat. El triturat també pot aprofitar-se com a combustible per a la producció d'energia.
  • Els residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) s'emmagatzemen i es lliuren als sistemes integrats de gestió (SIG).

Què tracta

La planta de voluminosos de Gavà tracta:
  • Elements de fusta: cadires, armaris, prestatgeries, encofrats, portes, finestres, marcs, palets, embalatges, bobines, restes de bigues i taulons.
  • Restes de poda que, per les seves característiques, tenen una baixa biodegradabilitat en plantes de compostatge.
A més a més, aquesta instal·lació emmagatzema residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) de gran volum, és a dir, grans electrodomèstics, com ara neveres, rentadores i rentavaixelles, així com aparells mèdics i màquines expenedores, entre altres.

Evolució i millores

La recuperació de la fusta evita la tala d'arbres per fabricar mobles o taulells d'aglomerat i, per tant, suposa un important benefici ambiental a canvi de menor despesa energètica. També evita que aquests residus de gran volum s'hagin d'abocar en dipòsits controlats, que són instal·lacions que ocupen molt d'espai.

A més de la fusta, a la planta de tractament de voluminosos també es recuperen altres materials associats a la fusta, com ara ferralla, paper, cartró i vidre, que s'envien a recuperadors autoritzats.

D'altra banda, la recuperació de RAEE permet la descontaminació dels seus components i la classificació per materials. D'aquesta manera es poden triturar i tractar per aconseguir matèries que es poden reintroduir al cicle de producció.

La recollida de RAEE de gran volum també evita que els metalls pesants i els gasos d'efecte hivernacle arribin al medi ambient.

Disseny de la instal·lació

Disseny de la instal·lació
Funcions Trituració de fusta, emmagatzematge de RAEE procedent de la fracció de voluminosos i classificació d'altres subproductes.
Efectes/productes recuperats Fusta esmicolada
RAEE lliurats als sistemes de gestió integrals.
Ferralla i altres materials (procedents de mobles).
Capacitat de tractament (t/any) 55.000
Actualment no hi ha cap activitat programada

Localització

Com anar-hi?
Transports al voltant de...

Notes de premsa relacionades

Prova: $provaURL