ERA de Sant Feliu de Llobregat

Tornar

Sant Feliu de Llobregat

Imatge de la ERA de Sant Feliu

La depuradora de Sant Feliu és una de les quatre EDAR metropolitanes que disposa d'una estació de regeneració d'aigua. L'aigua que s'obté s'utilitza per a usos de reg diversos.

Localització: Carretera 100, s/n, el Prat de Llobregat El Prat de Llobregat

Galeria d'imatges

Funcionament

L'ERA de Sant Feliu, amb un cabal de disseny de 0,50 m3/s realitza els següents tipus de tractament:

    Reducció MES
    Desinfecció

Amb aquest tractament l'aigua que en resulta es reutilitza per:

    Reg agrícola
    Golf

Diagrama de funcionamentDades de reutilització d'aigua de les ERAs de l'àrea metropolitana

Informe de la petjada del carboni 2012

La petjada global ha disminuït substancialment gràcies en part a la reducció de les emissions d'Abast 1 (emissions de procés) i d'Abast 2 (consum elèctric), però sobretot a les d'Abast 3, les derivades del tractament i transport de fangs fora de planta. El cabal d'aigua tractada ha disminuït, així com la població equivalent (g DBO/h. i dia).

Dades gràfiques

Aquesta depuradora es pot visitar en el marc del Programa d'Educació ambiental per a la Sostenibilitat de l'AMB.

Actualment no hi ha cap activitat programada

Localització

Com anar-hi?
Transports al voltant de...

Enllaços relacionats

Prova: $provaURL