Dessalinitzadora del Prat de Llobregat

Tornar

El Prat de Llobregat

Imatge de la publicació

La dessalinitzadora del Llobregat és la més gran d'Europa per a abastament urbà. Dóna servei a 4,5 milions d'habitants i pot proporcionar fins a un 24 % del consum d'aigua de l'àmbit metropolità.

Localització: El Prat de Llobregat

Què tracta

La dessalinitzadora del Llobregat és una instal·lació per a la transformació d'aigua marina en aigua dolça que permet incrementar la garantia i disponibilitat d'aigua potable, d'abastament urbà, a l'àrea metropolitana de Barcelona i a les comarques del Penedès, Baix Llobregat, Anoia, Garraf, els dos Vallesos i el Maresme. La dessalinitzadora del Baix Llobregat va entrar en servei l'estiu del 2009. Amb una capacitat de producció d'aigua potable de fins a 60 hectòmetres cúbics a l'any, és la més gran d'Europa per a abastament urbà. El seu cabal, de 200 milions de litres d'aigua al dia, garanteix el consum d'aigua potable en períodes de sequera, ja que l'abastament no depèn exclusivament dels recursos hídrics provinents dels embassaments i aqüífers del sistema Ter-Llobregat. Alhora, també ha contribuït a la recuperació i al manteniment del cabal ecològic del riu Ter.
Quant al consum domèstic, la dessalinitzadora del Baix Llobregat, juntament amb altres millores desenvolupades a les potabilitzadores d'Abrera i Sant Joan Despí, ha permès millorar la qualitat i el gust de l'aigua subministrada a l'àrea metropolitana i ha generat indirectament un benefici econòmic per a les llars gràcies als estalvis en consum d'aigua embotellada, reparació d'electrodomèstics, canonades, menys energia per escalfar l'aigua i menor utilització de detergents i d'equips individuals d'osmotització domèstics, etc. com a conseqüència d'una rebaixa de la duresa i salinitat de l'aigua.

Funcionament

Captació: l'aigua del mar es capta a 2,2 quilòmetres de la costa i a 30 metres de fondària. Arriba a la costa mitjançant dues canonades d'1,8 metres de diàmetre. Des d'allà, una estació de bombament impulsa l'aigua fins a la dessalinitzadora, mitjançant una canonada de 2 metres de diàmetre i 3 quilòmetres de longitud, que passa per sota del riu Llobregat.

Pretractament: l'aigua del mar s'ha de netejar d'impureses abans d'arribar a l'osmosi inversa. En una primera etapa de pretractament es fa una depuració per flotació. En deu tancs s'injecta aire pel fons i s'afegeixen diversos reactius per coagular la matèria en suspensió, fer-la surar i així poder-la retirar. En aquesta etapa, l'aigua es desinfecta amb diòxid de clor i hipoclorit sòdic.

Filtració: el cabal passa tot seguit a la primera filtració. Es tracta d'un conjunt de 20 filtres de sorra oberts, amb dues capes. La segona filtració es fa mitjançant 20 filtres de pressió també amb dues capes de sorra. La tercera filtració es desenvolupa mitjançant filtres de cartutx de 5 micres.

Osmosi inversa: el pas següent és l'entrada de l'aigua pretractada i filtrada al sistema d'osmosi inversa. Amb una pressió de 70 atmosferes s'impulsa cap a les membranes filtrants, que només deixaran passar l'aigua i no pas la sal ni la resta d'elements que encara contingui. Aquests filtres tenen una mida de pas d'una mil·lèsima de micra. La planta té 10 bastidors d'osmosi inversa, amb una capacitat unitària de 20.000 m3/dia.Remineralització: l'aigua que surt d'aquest procés necessita ser remineralitzada per al consum. Això es fa amb llits de calcita i amb hidròxid sòdic. També es torna a desinfectar amb diòxid de clor.

Salmorres: el rendiment del sistema és del 45 %. De cada 100 litres d'aigua de mar captada, 45 es converteixen en aigua potable i 55 es retornen al mar.  L'aigua destinada al mar es barreja amb les salmorres resultants del procés de dessalinització. Aquest efluent surt de la planta a través d'un emissari submarí, que l'aboca a 3 quilòmetres mar endins, a 60 metres de profunditat. En els darrers 600 metres del tub hi ha, cada 50 metres, una boca amb quatre sortides, el que fa que hi hagi un total de 52 sortides. El retorn d'aquesta aigua no genera cap impacte negatiu en el medi marí perquè la salinitat és similar a la del mar.

Eficiència energètica

El consum energètic d'aquesta instal·lació és de 3 kWh/m3, força baix gràcies a l'avançada tecnologia de la dessalinitzadora i als recuperadors d'energia.
La recuperació d'energia es fa mitjançant intercanviadors de pressió, el sistema més avançat que existeix actualment. Consisteix a aprofitar les 70 atmosferes de pressió que té el 55 % de l'aigua que es fa passar per les membranes abans de retornar-la al mar. Aquesta pressió s'aprofita en un 97 %.
A més, la calefacció, la refrigeració i l'aigua calenta sanitària que necessita la planta es produeix mitjançant energia solar tèrmica. Aprofitant les cobertes dels edificis, s'hi ha instal·lat un parc fotovoltaic amb una producció anual d'un milió de kWh.

Mesures mediambientals complementàries

• Dipòsit de retenció de l'aigua residual del canal de la Bunyola en episodis de pluges torrencials, que permetrà millorar la qualitat de la platja del Prat de Llobregat.
• Adquisició de terrenys de l'àmbit de la Zona d'Especial Protecció de les Aus (ZEPA), amb l'objecte de recuperar l'hàbitat natural de la zona. Es tracta de terrenys destinats a la protecció mediambiental.
• Rehabilitació de les instal·lacions de l'antiga Caserna de Carrabiners i de l'Edifici del Semàfor per a usos educatius amb el medi ambient. Es preveu la creació d'un centre de divulgació mediambiental de la zona, especialment per la difusió de la ZEPA.

Informació tècnica


     
Cabals                                                                            
Cabal mitjà d'aigua producte 60 hm3/any
Cabal màxim d'aigua producte 200.000 m3/dia
Cabal màxim 2,31 m3/dia
Cabal màxim de captació d'aigua de mar 6 m3/s m


Procés de dessalinització per osmosi inversa


Factor de conversió 45 %
Salinitat de l'aigua de mar 39.700 ppm
Salinitat de l'aigua producte 110 ppm
Rendiment d'eliminació de sals 99,7 %


Volums produïts
Any Cabal tractat (m3)
2010  10.780.443 m3
2011  7.378.818 m3
2012  12.392.805 m3


 Les obres i instal·lacions que conformen la planta dessalinitzadora són:
• Captació d'aigua de mar amb presa oberta, mitjançant immissari submarí format per dues conduccions de 1800 mm de diàmetre i 2.200 m de longitud.
• Estació de bombament d'aigua de mar, ubicada a la platja del Prat, a la zona de l'antic càmping Cala Gogó.
• Impulsió d'aigua de mar fins la dessalinitzadora, amb una conducció de 2.400 mm de diàmetre i 3.100 m de longitud.
• Cambres de mescla i floculació, amb addició de reactius químics.
• Clarificació per flotació.
• Filtració de 1a etapa amb filtres coberts.
• Bombament intermedi.
• Filtració de 2a etapa amb filtres tancats.
• Microfiltració amb filtres de cartutxos.
• Bombament d'alta pressió, per alimentació a bastidors d'osmosi inversa.
• Osmosi inversa, en 10 bastidors de membranes semipermeables contingudes en tubs de pressió.
• Recuperació d'energia mitjançant sistemes d'intercanvi de pressió.
• Posttractament amb remineralització.
• Dipòsit d'aigua producte i bombament al dipòsit de distribució de la Fontsanta.
• Evacuació de la salmorra de rebuig a l'emissari de l'EDAR del Llobregat.
• Tractament d'efluents amb mescla i floculació, decantació, espessiment, deshidratació i evacuació de fangs.
• Sistemes elèctric i de control.

Visita combinada a la Dessalinitzadora i a la Depuradora del Baix Llobregat

A través dels seus respectius programes d'educació ambiental i per a la sostenibilitat, l'AMB i ATLL (Aigües Ter Llobregat) us proposen una visita conjunta d'aquestes dues instal·lacions.

Aquestes visites us permetran veure la complexitat del tractament, tant per fer l'aigua potable com per depurar-la, i l'esforç econòmic que requereix disposar en tot moment d'aigua i d'un medi ambient en condicions òptimes i també per insistir en les bones pràctiques que sempre s'han de mantenir.

Aquesta activitat s'adreça a un públic a partir de 12 anys.
  • Grups que realitzin educació formal, no formal i informal del tipus que sigui tant d'edat escolar (a partir de 12 anys) com adults.
  • Grups d'adults organitzats: AAVV, AMPA, associacions, fundacions, col·legis professionals entre d'altres.
  • Col·lectius específics d'adults generadors de residus comercials, immigrants, empresaris entre d'altres.
  • Grups d'adults que sol·licitin la visita com a participants individuals
La durada total d'ambdues visites és de 3,5 hores.

Per a informació i inscripcions podeu adreçar-vos a:

Programa d'Educació per a la Sostenibilitat
93 851 51 58
compartim@amb.cat

Visita única a la dessalinitzadora

El Projecte Educa de l'ATLL també permet visitar només la dessalinitzadora del Prat.

La visita consisteix en una presentació dels problemes que van portar a construir la planta, la projecció d'un dvd sobre la dessalinitzadora i a continuació una visita per la instal·lació.

Les visites són gratuïtes i estan dinamitzades per monitors experts que adapten el nivell de les explicacions al dels alumnes. Al final de les visites els alumnes reben un obsequi.

Horaris i durada de les visites

Les visites tenen una durada aproximada d'una hora i mitja i es fan de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 15 a 17 (exceptuant els divendres que només s'efectuen en horari de matí). Els grups han de ser com a mínim de 10 persones.

Com fer la inscripció?

Podeu realitzar la sol·licitud mitjançant el següent formulari de sol·licitud.
Per a qualsevol dubte podeu enviar un correu electrònic a: registre@atll.cat.

Nivell de les visites. A qui estan adreçades?

Aquesta activitat està adreçada a un públic a partir de 12 anys:
 
  • Estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior.
  • Grups d'adults organitzats: AV, AMPA, associacions, fundacions, col·legis professionals entre d'altres.
  • Col·lectius específics d'adults generadors de residus comercials, empresaris i immigrants entre d'altres.
  • Grups d'adults que sol·licitin la visita com a participants individuals.

Localització

Com anar-hi?
Transports al voltant de...
Prova: $provaURL