Refugis climàtics

| Tema: Canvi climàtic, Sostenibilitat

Tipus: Ambientals

Programa

Benvinguda

9.30 Presentació - Ana Romero, Cap del Servei d'Emergència climàtica i educació
ambiental, Àrea d'Ecologia, AMB

9.40 Refugis climàtics Barcelona – Irma Ventayol, Departament d'acció climàtica i
territorial, Oficina de canvi climàtic i sostenibilitat, Ajuntament de Barcelona

10.10 Xarxa metropolitana de refugis climàtics: presentació de la 2a fase - Gemma
Conde, Barcelona Regional, Agència Desenvolupament Urbà; Brenda Saavedra, Servei
d'Emergència climàtica i educació ambiental, Àrea d'Ecologia, AMB

10.40 Identificació del ajuntaments metropolitans que disposen de refugis
reals/potencials i de necessitats per a la 2a fase (possible grup de treball) - Brenda
Saavedra, Servei d'Emergència climàtica i educació ambiental, Àrea d'Ecologia, AMB 

Enllaços relacionats
Prova: $provaURL