Setmana del Voluntariat Ambiental

Tornar

| Tema: Sostenibilitat

Es reconeix la tasca de voluntaris i entitats d'arreu del territori

Del 30 de maig al 7 de juny se celebra la Setmana del Voluntariat Ambiental (SVAC). Durant aquests dies es vol fer un reconeixement a les persones voluntàries i a les entitats d'arreu del territori que desenvolupen projectes ambientals. Sel's dóna visibilitat, es fa ressò de la seva tasca i es convida a la ciutadania a participar.

Les activitats de voluntariat aporten nombrosos beneficis, tant a títol individual com per a la societat i el medi ambient. Es millora l'entorn perquè provoquen efectes molt definits sobre el medi en el que s'intervé, són una excel·lent font d'aprenentatge, obren vies de participació directa, generen un teixit social proambiental i influeixen a altres persones o grups per mitjà del seu valor exemplificador.

Totes les activitats programades durant la Setmana del Voluntariat Ambiental es poden consultar al seu web.

Enllaços relacionats

Prova: $provaURL