Refugis climàtics metropolitans

Tornar

| Tema: Canvi climàtic

Estudi per identificar espais potencialment viables com a refugis

Mapa dels refugis climàtics


L'AMB ha encarregat un estudi per identificar espais potencials per funcionar com a refugis climàtics a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Un refugi climàtic és un espai interior o exterior accessible que durant els episodis climàtics extrems proporciona confort tèrmic a la població (especialment a les persones vulnerables), així com descans i seguretat.

Aquesta primera aproximació permetrà tenir una imatge inicial sobre tres tipus d'espais que podrien proporcionar confort tèrmic en casos d'episodis de calor extrema i que, per tant, podrien funcionar com a refugis climàtics: equipaments (públics i privats), escoles i parcs.

Efectes del canvi climàtic com l'augment de temperatura i la reducció de pluja ja són evidents al territori metropolità, i seran més greus en els propers anys, de manera més o menys intensa, segons les mesures preses ara i en un futur proper per reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. La suma dels efectes del canvi climàtic amb el fenomen d'illa de calor fa preveure un increment de les temperatures als entorns urbans de l'àrea metropolitana força considerable en els propers anys.

És en aquest context on s'ha plantejat la necessitat de prendre mesures d'adaptació com ara la identificació dels refugis climàtics.

Característiques i metodologia de selecció

L'estudi ha seleccionat 990 equipaments refugi, dels quals 80 són parcs, 450 equipaments privats, 330 equipaments públics i 130 escoles. La distribució dels refugis identificats segueix la distribució de la densitat urbana i de la població, de manera que en general les zones més denses tenen més equipaments.

Els equipaments públics i privats s'han seleccionat sobre la base de dos criteris principals: que tinguin climatització i que siguin accessibles. En el cas dels espais públics, també s'ha considerat que estiguin adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. La selecció de les escoles s'ha fet d'acord amb la quantitat de verd dels seus patis. En el cas dels parcs, els criteris van ser la superfície (més gran de 0,5 ha) i la presència de vegetació destacada.

Per valorar l'accessibilitat als espais seleccionats s'ha analitzat el temps de desplaçament, que ha de ser d'entre 10 i 15 minuts a peu; i pel que fa als possibles usuaris dels refugis, s'ha considerat població vulnerable les persones més grans de 65 anys i els nadons (0-5 anys). Per tant, són espais que poden atendre la població en general, però que prioritzen les persones més vulnerables.

Aquest primer estudi ha servit per identificar els refugis climàtics. Ara caldrà fer una segona anàlisi per confirmar el funcionament dels refugis i desenvolupar protocols i mecanismes per millorar-ne l'efectivitat.

Enllaços relacionats