Diagnosi de l'estat de conservació de la biodiversitat metropolitana

Tornar

| Tema: Sostenibilitat

Estudi disponible en descàrrega

L'estudi "Diagnosi de l'estat de conservació de la biodiversitat metropolitana" ja està disponible en descàrrega al web de l'AMB. Aquest treball, que s'ha elaborat dins el Pla de Sostenibilitat de l'AMB (PSAMB), posa de rellevància la importància de la biodiversitat i recull informació temàtica sobre fauna, hàbitats i coberta del sòl del territori metropolità.

La diagnosi s'ha realitzat en base a les dades ja existents a cada municipi. A partir de guies i estudis locals s'ha avaluat la biodiversitat i s'ha generat un índex del seu valor l'àrea metropolitana de Barcelona.

Prova: $provaURL