Accions per millorar la qualitat de l'aire

Tornar

| Tema: Contaminació, Indústria, Obres

Mesures per reduir la contaminació atmosfèrica generada per les obres i la indústria


L'AMB ha aprovat diferents plans i mesures per als sectors d'obres i d'indústria per continuar reduint la contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de l'aire de la metròpolis de Barcelona. Les emissions de la indústria, el consum domèstic i les obres són els sectors responsables del 30% de la generació de PM10, i del 20% de les emissions de N02.

En aquesta primera fase, l'AMB s'ha coordinat amb els 5 municipis integrants de la ZBE Rondes de Barcelona per activar determinades mesures en obres, indústria i educació ambiental en cas d'activació d'avís preventiu i de declaració d'episodi de contaminació per NO2 i PM10. Posteriorment, l'AMB treballarà amb la resta de municipis metropolitans per estendre les mesures a tota la metròpolis.

Algunes de les mesures que es posen en marxa estan relacionades amb el funcionament de les diferents instal·lacions metropolitanes: aturada de processos d'arrencada i posada en marxa dels motors, mesures per als treballadors (teletreball), gestió dels fangs de les depuradores d'aigua, transport de les matèries primeres fora de les hores punta de trànsit, etc. D'altres afecten l'àmbit de les obres, com ara aturar la producció i aplicació de l'asfalt, que genera NO2, o minimitzar els desplaçaments dels vehicles i la maquinària, que augmenta les emissions de PM10 i NO2. Fins i tot es preveu, en fase d'episodi, aturar les obres.

En aquesta línia i per facilitar les actuacions, a principis del 2018 l'AMB aprovarà un model d'ordenança marc per als ajuntaments, perquè aquestes mesures per reduir les emissions i la contaminació també es puguin aplicar a les obres privades.

"L'AMB coordinarà l'operativa d'activació de mesures, que inclou les comunicacions que s'han de fer tant als municipis, com als serveis educatius i a les activitats i obres de titularitat de l'AMB. Tant les comunicacions com les actuacions que cal dur a terme han estat consensuades amb els municipis de la zona de baixes emissions de l'àmbit Rondes de Barcelona i seran les mateixes que els municipis enviaran a la indústria i a les obres públiques que siguin de la seva competència", explica el vicepresident de Medi Ambient Eloi Badia.

També s'actuarà sensibilitzant la població en matèria d'educació ambiental de manera que, quan hi hagi un episodi, s'informarà sobre nivells de contaminació, fases, mesures preventives i recomanacions en totes les activitats del programa d'educació ambiental de l'AMB "Compartim un futur".

"No ens podem quedar amb els braços plegats davant de les 3.000 morts causades per la contaminació atmosfèrica a l'àrea metropolitana" afirma el vicepresident de Medi Ambient de l'AMB Eloi Badia. 

Documents relacionats

Publicacions relacionades

Prova: $provaURL