Time Use Week

Icona
Setmana Internacional del Temps
Aquesta setmana té com a objectiu connectar les institucions públiques, les organitzacions, la societat civil i el món de la recerca per avançar junts cap a un millor ús del temps, per compartir experiències i coneixements entre diferents disciplines i àrees d'acció que treballen entorn de l'ús del temps, així com impactar en l'agenda política i mediàtica internacional i el discurs de les polítiques de temps per prioritzar-les en l'agenda global.

 • Time Use Week 2021
  La 2a edició de la Setmana Internacional del Temps se celebra l'octubre del 2021. Aquesta edició compta amb fòrums d'intercanvi i discussió amb diferents actors internacionals clau, i amb taules sectorials entre agents locals i internacionals amb experiències en polítiques de temps.

  Informació i programa
 • Time Use Week 2020
 • Conferència de la International Association for Time Use Research (IATUR)
  La 43a Conferència Anual de la International Association for Time Use Research (IATUR) tindrà lloc a Barcelona del 27 al 29 d'octubre del 2021, entre els esdeveniments programats per a la Time Use Week.

  La IATUR és una associació internacional que promou i facilita intercanvi d'idees, metodologia i tècniques de recopilació de dades entre investigadors i compiladors d'estadístiques oficials sobre les rutines d'activitat diària i els canvis en els usos del temps de les persones.

  La conferència d'enguany té com a objectiu connectar la investigació sobre els usos del temps amb les polítiques públiques, les organitzacions i la societat. La investigació sobre els usos del temps té el potencial d'informar sobre les polítiques clau respecte al temps, com ara els horaris educatius o la mobilitat, entre moltes altres. La conferència serà una oportunitat per conèixer les darreres novetats en recerca d'usos del temps i promoure l'intercanvi amb les experiències que existeixen a Catalunya en matèria de polítiques de temps i bones pràctiques en empreses, ajuntaments, institucions públiques i entitats.

  La conferència inclourà tres sessions plenàries i diverses sessions paral·leles de presentació d'articles científics al voltant de la recerca en usos del temps. Així mateix, està previst que es facin visites a casos d'ús a ajuntaments, empreses i a bancs del temps catalans. Finalment, la conferència comptarà amb dues recepcions, una a la Generalitat de Catalunya i l'altra a l'Ajuntament de Barcelona, on s'explicarà la feina que es fa des de l'Oficina per a la Reforma Horària i des del Pacte del Temps de Barcelona, respectivament.

  La conferència està coorganitzada per la IATUR, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society, amb l'objectiu de fomentar el debat sobre polítiques de temps i la recerca en usos del temps, així com situar Catalunya i Barcelona com a referents en la seva implementació

  La conferència IATUR del 2021 sol·licita resums per a articles que tractin sobre qualsevol aspecte de la recerca i la investigació sobre els usos del temps, com per exemple:
  • L'impacte del covid-19 en els usos del temps.
  • La relació entre les polítiques d'ús del temps i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i l'Agenda 2030.
  • Les polítiques d'usos del temps a escala local.
  • Les desigualtats de gènere i interseccionals sobre els usos del temps.
  • Els usos del temps de treball, incloent-hi les organitzacions laborals, les polítiques de relacions laborals, els impactes sobre la salut i la seguretat laboral, el teletreball i com abordar els canvis provocats per la indústria 4.0 i la digitalització.
  • Els usos del temps en l'àmbit educatiu. La percepció del temps per part d'infants, professors i famílies.
  • Els usos del temps en els serveis públics.
  • El disseny i la implementació d'enquestes sobre els usos del temps.
  • La metodologia de recerca sobre els usos del temps per dissenyar i avaluar polítiques públiques.
  • Les metodologies d'investigació sobre els usos del temps.
  Registre 43rd International Association for Time Use Research Conference