Salari de referència metropolità

Tornar

Actualització 2021

Gent passejant per un pont
  • Tema: Atenció social
  • Data de publicació:
  • Autor: Daleph

Descripció

En aquest estudi es calcula, per primera vegada, el salari de referència de l'àrea metropolitana de Barcelona basat en la definició d'un pressupost de necessitats bàsiques. A més, gràcies a la diversitat de les dades utilitzades, aquest document presenta el càlcul del salari de referència per a diferents tipologies de llar, així com diversos tipus de municipis, i per Barcelona i la resta de l'àrea metropolitana. Aquest és el primer estudi que es fa a Espanya en el qual es calcula el salari de referència tal com es planteja als EUA i al Regne Unit. Per tant, es tracta d'un primer pas en la definició de nous indicadors de pobresa i desigualtat.

Enllaços relacionats

Prova: $provaURL