Prestacions socials municipals

Tornar

Informe sobre la situació de les prestacions socials municipals de l'àrea metropolitana de Barcelona

Persona sola de nit a la ciutat plena de gent
  • Tema: Promoció social
  • Àmbit: Àrea metropolitana de Barcelona
  • Data de publicació:
  • Autor: DALEPH

Descripció

El present estudi és un recull de les prestacions econòmiques i de serveis vigents per part de les diferents administracions i, en especial, dels ajuntaments metropolitans en els següents àmbits: drets socials, educació, habitatge i mobilitat. També s'hi inclouen algunes exemples de bones pràctiques i experiències desevolupades per part dels ens locals, així com els recursos pressupostaris destinats a aquestes polítiques. Per la realització d'aquest estudi s'ha seguit una metodologia mixta, utilitzant mètodes qualitatius i quantitatius, i basant-se en fonts de dades majoritàriament primàries.