Mapping del teixit associatiu industrial a l'àrea metropolitana de Barcelona

Un home encaixa unes peces de puzzle
Tema:
Indústria i reactivació
Àmbit:
Àrea metropolitana de Barcelona
Data de publicació:
Autor:
UPIC

Mapping del teixit associatiu industrial a l'àrea metropolitana de Barcelona

Descarregar

Descripció

La finalitat d'aquest informe és presentar un mapping de l'associacionisme a l'àrea metropolitana de Barcelona, en el qual s'identifica la situació actual del teixit associatiu industrial representat per diverses entitats associatives empresarials i el seu àmbit d'actuació.

El document defineix diverses entitats empresarials de caire associatiu i aporta informació sobre com es distribueixen en el territori. Amb la informació obtinguda de les mateixes entitats associatives empresarials i altres institucions públiques locals, es proporciona una estimació de la representativitat que les entitats associatives tenen a l'àmbit de l'àrea metropolitana, i es conforma el mapa de posicionament (mapping) de l'associacionisme al territori.

Estudis relacionats