Logística d'última milla sostenible

Tornar

Informe d'oportunitats per a una logística d'última milla sostenible

Repartidor en bicicleta
  • Tema: Economia circular
  • Àmbit: Área metropolitana
  • Data de publicació:
  • Autor: Laboratori d'Ecoinnovació

Descripció

Aquest estudi identifica els reptes i les oportunitats de la distribució urbana de mercaderies d'última milla partint de les tendències del sector prèviament identificades.

En primer lloc, l'estudi analitza els escenaris de futur desitjables per al sector i detalla les forces del canvi per avançar cap a una logística sostenible.

En segon lloc, es presenten les oportunitats detectades en la distribució de mercaderies d'última milla i es proposen diverses accions i exemples que es poden posar en funcionament, tot advocant per una visió integral, coordinada, de llarg termini i al servei de les persones.