Informe de tendències d'ecoinnovació en el sector logístic

Camió tràiler accedint a una zona industrial
Tema:
Innovació i coneixement
Àmbit:
Mundial
Data de publicació:
Autor:
Laboratori d'Ecoinnovació

Informe de tendències d'ecoinnovació en el sector logístic

Descarregar

Descripció

Aquest informe té com a objectiu agrupar les tendències d'ecoinnovació més rellevants identificades en el sector logístic així com el conjunt de forces de canvi i reptes que es plantegen per a la consecució d'un sector més pròsper i competitiu en el futur.

Per tal de respondre als reptes que es dibuixen a l'horitzó, l'informe ha identificat les principals tendències en forma d'experiències i conceptes rellevants a escala mundial.