Estudi sobre el contracte de manteniment de les rondes de Barcelona

Cas d'estudi: Manteniment integral de les rondes de Barcelona
Imatge de l'estudi
Tema:
Estratègia econòmica
Àmbit:
AMB
Data de publicació:
Autor:
IESE – PPP for Cities

Estudi

Descarregar

Descripció

Estudi de cas sobre el contracte de serveis per al manteniment de les Rondes de Barcelona i del tram municipal de la Gran Via Nord del mateix municipi. Aquest treball utilitza la metodologia del Consell Econòmic i Social de les NNUU per a l'anàlisi de les col·laboracions público – privades, amb l'objectiu de contribuir a la millora de la gestió dels serveis públics.