El sector del turisme

Tornar

Reflexió metropolitana: el sector del turisme

Turistes pel carrer del Bisbe a Barcelona
  • Tema: Comerç i turisme
  • Data de publicació:
  • Autor: CRIA

Descripció

Aquest document pretén fer una reflexió sobre el rol i l'efecte turístic al nostre entorn. Per a fer-ho, fa una primera aproximació a la definició i concreció d'aquest entorn com l'espai metropolità, i després aporta una perspectiva general del sector turístic a escala mundial. Posteriorment, aborda les estratègies públiques existents i les actuacions clau en l'entorn polític més proper. Finalment, diagnostica els efectes actuals del sector, segons la tipologia de recursos existents al territori, i que poden complementar i reforçar l'oferta turística actual existent així com la manera de gestionar-la en un futur.