Diagnosi dels PAE a El Papiol, Molins de Rei, Viladecans i Montgat

Imatge aèria de polígons industrials
Tema:
Indústria i reactivació
Àmbit:
Àrea metropolitana de Barcelona
Data de publicació:
Autor:
UPIC

Diagnosi dels PAE al Papiol, a Molins de Rei, Viladecans i Montgat

Descarregar

Descripció

L'objectiu d'aquest informe és presentar una diagnosi de la situació actual dels polígons d'activitat econòmica (PAE) de quatre municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, que estan sota la seva influència.
Els municipis són el Papiol, Molins de Rei i Viladecans al Baix Llobregat i Montgat al Maresme.