Cap a unes polítiques socials metropolitanes

Tres persones miren un mosaic de cares
Tema:
Atenció social
Àmbit:
Àmbit metropolità + experiències de ciutats europees
Data de publicació:
Autor:
Estratègies de Qualitat Urbana - EQU

Estudi

Descarregar

Descripció

El document planteja uns criteris de treball per establir un espai de cooperació intermunicipal i de col·laboració pública amb la iniciativa social per desenvolupar polítiques i estratègies intermunicipals, així com el desenvolupament i la implementació de projectes compartits en l'àmbit metropolità. També presenta experiències de coproducció en l'àmbit municipal, tant en el terreny metropolità de Barcelona com en l'Europeu.