Benchmarquing normatives del Papiol, de Molins de Rei, Viladecans i Montgat

Carpetes arxivadores per a documents
Tema:
Indústria i reactivació
Àmbit:
Àrea metropolitana de Barcelona
Data de publicació:
Autor:
UPIC

Benchmarquing normatives del Papiol, de Molins de Rei, Viladecans i Montgat

Descarregar

Descripció

Aquest informe pretén identificar la situació actual de les normatives urbanístiques i fiscals de quatre municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, relacionades amb els polígons d'activitat econòmica (PAE) que estan sota la seva influència, i fer una comparativa de les normes vigents.